Z okazji 110-lecia naszej organizacji zostały przygotowane dwie krótkie ankiety: AUTOPORTRET KSIĘGOWEGO I KSIĘGOWI OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie ich na stronach internetowych oddziałów oraz rozesłanie do swoich członków, klientów i współpracowników. Zależy nam, by jak najwięcej osób je wypełniło, aby wyniki były jak najbardziej miarodajne. Pierwsze omówienie ankiet zostało zaplanowane na II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r.)

JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY?
Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich chcemy przygotować AUTOPORTRET KSIĘGOWEGO, czyli jak siebie widzą osoby wykonujące ten zawód, jak również portret księgowego czyli KSIĘGOWI OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW. Zapraszamy do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Pierwsze wyniki zostaną zaprezentowane na II Kongresie Polskiej Rachunkowości, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie.  Dziękujemy!

Autoportret księgowych (link)

Księgowi oczami przedsiębiorców (link)

Back to top