2017-09-26

Kandydaci na dyplomowanych księgowych złożyli dziś (26.09.2017 r.) ślubowanie na ręce Prezesa Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jerzego Konieckiego i Skarbnika Zarządu O/O w Warszawie SKwP Andrzeja Skórzewskiego.

Pozyskany tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego, będący ostatnim stopniem w czterostopniowym systemie certyfikacji zawodu księgowego wprowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, stanowi poświadczenie, iż osoby, które go właśnie otrzymały posiadają doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na najwyższym poziomie zaawansowania, a przede wszystkim sprawdzone umiejętności i wiedzę, której aktualizację gwarantuje nałożony na dyplomowanych księgowych obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Nowym dyplomowanym księgowym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na dalszej drodze zawodowej!

 

Back to top