Ministerstwo Finansów zaprasza Państwa do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, a także zgłaszanie własnych propozycji rozwiązań, które mogą okazać się pomocne przy opracowywaniu zmian do ustawy o rachunkowości.  Ankieta ma na celu zebranie opinii osób i podmiotów biorących w niej udział w odniesieniu do zagadnień dotyczących rachunkowości. Wybór obszarów objętych ankietą oparty został na podstawie postulatów zgłaszanych przez członków Komitetu Standardów Rachunkowości oraz sygnałach docierających z rynku i dotyczy m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.  Zachęcamy również do przedstawienia własnych propozycji zmian do innych obszarów ustawy o rachunkowości, nie wskazanych w ankiecie. W tym celu na końcu ankiety zamieszczono pytanie o charakterze otwartym.

Ankieta będzie dostępna do wypełnienia do dnia 21.06.2018 r.

Back to top