abombik

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 27 czerwca 2018 roku zmarł Albin Bombik – biegły rewident, członek honorowy i wieloletni działacz Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Niezwykle zaangażowany w działalność Stowarzyszenia, dwukrotnie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu O/O w Warszawie SKwP w latach 1981 – 1991 oraz 1995 – 1999, był sekretarzem zarządu w okresie 1991 – 1995 oraz członkiem zarządu O/O w Warszawie SkwP w latach 1999 – 2003. Był cenionym specjalistą w swojej dziedzinie, szanowanym i lubianym przez współpracowników. Pełnił rolę mentora dla wielu młodych ludzi, wspierając ich aspiracje i dążenia do osiągnięcia sukcesu w zawodzie księgowego czy biegłego rewidenta. Zostanie zapamiętany jako człowiek życzliwy, pracowity i zaangażowany w integrację środowiska związanego z rachunkowością.

Msza święta odbędzie się 4 lipca 2018 roku o godzinie 11.50 w kościele murowanym na Bródnie, ul. św. Wincentego 81.

Rodzinie i Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia

Zarząd i Pracownicy O/O w Warszawie SKwP

 

Back to top