20181025 Slubowanie dyplomowanych (45)

Rozdaliśmy kolejne certyfikaty dyplomowanego księgowego i specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Certyfikaty wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce stanowią poświadczenie, że legitymizujące się nimi osoby posiadają wiedzę i doświadczenie na najwyższym poziomie oraz umiejętności, które potrafią wykorzystać zarówno do zarządzania operacyjnego, jak i strategicznego. Tytuły dyplomowanego księgowego oraz certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych stanowią zabezpieczenie dla klientów  księgowych i biur rachunkowych przed przypadkowymi osobami o zbyt małej wiedzy. Powierzając swoje dokumenty i rozliczenia przedsiębiorcy chcą mieć pewność, że trafią one w dobre ręce.

Uzyskanie certyfikatów dyplomowanego księgowego oraz certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych jest możliwe po zdaniu egzaminów przeprowadzanych według standardów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i zobowiązaniu się do ustawicznego dokształcania zawodowego oraz przestrzegania zasad kodeksu etyki zawodowej. Konieczne jest także członkostwo w Stowarzyszeniu, przez co osoby posiadające certyfikaty podlegają pod jurysdykcję sądów koleżeńskich działających w strukturach SKwP.
Warunki te spełniło w ostatnim czasie osiem osób. Odbierając certyfikaty złożyli przyrzeczenia na ręce prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP Jerzego Konieckiego oraz członka Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Andrzeja Skórzewskiego, zobowiązując się jednocześnie do systematycznego doszkalania i postępowania zgodnie z etyką zawodu księgowego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze zawodowej!

Back to top