fbpx

20190103 Warsztaty wykładowcow (21)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przygotowujące się do wejścia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zaprosiło wykładowców z całej Polski, prowadzących zajęcia na kursach dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. księgowości czyli na II stopniu w realizowanej przez Stowarzyszenie ścieżce certyfikacji zawodu księgowego, na warsztaty przygotowujące do układania zadań egzaminacyjnych.

Zdanie egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną działającą w jednostkach organizacyjnych będących organizatorem kursu dla samodzielnego księgowego (bilansisty) stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji w obrębie zawodu – otrzymania certyfikatu.
W dniach 3 – 4 stycznia 2019 roku w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP podzieleni na grupy wykładowcy brali udział w ćwiczeniach z prawidłowego konstruowania zadań egzaminacyjnych. Warsztaty nie tylko podniosły wiedzę wykładowców, ale stworzyły również możliwość do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wymiany spostrzeżeń dotyczących codziennej pracy.

Back to top