Wybory nowych władz Oddziału


Dobiegła końca kadencja 2015 – 2018 działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W Oddziale Okręgowym w Warszawie trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza poprzedzająca XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w trakcie którego wybrane zostaną organy władz OO w Warszawie SKwP na lata 2019 – 2022.

Członkowie kół członkowskich Spółek, Biur Rachunkowych, Ostrołęki, Płońsk, TMF Poland oraz Instytutów Badawczych działających w strukturze Oddziału warszawskiego SKwP podczas zwyczajnych ogólnych zgromadzeń członków nie tylko wybierali nowe władze, ale również dokonali podsumowań i oceny dotychczasowych dokonań oraz snuli plany na przyszłość. Przedstawiano inicjatywy i działania, których podjęcie ma się przyczynić w kolejnych latach do rozwoju każdej z jednostek.

W wyniku przeprowadzonych spotkań wyborczych w dniach 8, 10, 15, 17, 18 i 22 stycznia 2019 roku ukonstytuowały się władze Kół Członkowskich Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2019 – 2022.

Władze Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 - 2022

 • Elżbieta Woźnicka - Prezes Zarządu Koła
 • Wiesława Nahorniak - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Ewa Komorowska - Sekretarz Zarządu Koła
 • Anna Socha - Członek
 • Iwona Szarota - Członek


Władze Koła Członkowskiego Spółek prawa handlowego i cywilnych Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – kadencja na lata 2019 – 2022

 • Agnieszka Gajewska -  Prezes Zarządu Koła
 • Aleksandra Gwiazdowska - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Henryka Makowska - Sekretarz Zarządu Koła
 • Sebastian Chochół - Członek
 • Małgorzata Trentowska - Członek


Władze Koła Członkowskiego Instytutów Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 – 2022

 • Barbara Dudziec - Prezes Zarządu Koła
 • Izabela Krzyżanowska - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Jadwiga Łęczycka - Sekretarz Zarządu Koła


Władze Koła Członkowskiego w Ostrołęce Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 – 2022

 • Barbara Dobkowska - Prezes Zarządu Koła
 • Ewa Łukowska - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Kazimierz Jankowski - Sekretarz Zarządu Koła


Władze Koła Członkowskiego w Płońsku Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 – 2022

 • Arkadiusz Dziełakowski - Prezes Zarządu Koła
 • Katarzyna Archutowska - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Emilia Machnacka - Sekretarz Zarządu Koła


Władze Koła Członkowskiego TMF POLAND Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 – 2022

 • Magdalena Kozak - Prezes Zarządu Koła
 • Agnieszka Kwaśniak - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Agnieszka Nowocień - Sekretarz Zarządu Koła

Back to top