fbpx

 

Zakończyła się kadencja 2015 – 2018 działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Podczas XXII Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP obradującego w Jachrance w dniach 24 – 25 czerwca 2019 roku wybrano Członków Honorowych oraz nowe władze naczelne Stowarzyszenia na kadencję 2019 – 2022. Oddział Okręgowy w Warszawie miał na Zjeździe silną reprezentację – 30 delegatów oraz 3 Członków Honorowych, którzy uczestniczyli w podsumowaniu minionej kadencji, a także dyskusjach nad przyszłością Stowarzyszenia i kierunkiem, w jakim powinno podążać, aby dalej się rozwijać, dostosowywać ofertę do potrzeb zarówno członków, jak i uczestników organizowanych kursów, aby pozostać liderem na rynku usług szkoleniowych.

Z radością informujemy, że godność Członka Honorowego została nadana trzem osobom związanym z działalnością naszego Oddziału – Jerzemu Konieckiemu – wieloletniemu prezesowi Oddziału Okręgowego w Warszawie oraz dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Głównego SKwP, Adamowi Kęsikowi – wieloletniemu członkowi zarządu zarówno Oddziału Okręgowego w Warszawie jak i Zarządu Głównego, a także cenionemu wykładowcy oraz Irenie Furmanek – wieloletniemu członkowi Zarządu Oddziału w Siedlcach organizacyjnie podlegającego Oddziałowi Okręgowemu w Warszawie.  

s J Koniecki

W wyniku dwudniowych obrad wybrano Prezesa Zarządu Głównego, którym został Jerzy Koniecki. Informacją tą dzielimy się z nieskrywaną satysfakcją i radością, wyrażając jednocześnie nadzieję,
iż nowo wybrany prezes będzie przewodniczył całemu Stowarzyszeniu równie sprawnie jak przez lata robił i nadal robił to będzie w naszym oddziale.

Jerzy Koniecki nie jest jedynym reprezentantem Oddziału Okręgowego w Warszawie we władzach naczelnych Stowarzyszenia. Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2019 – 2022 wybrani zostali: Agnieszka Gajewska, Adam Kęsik, Anna Socha oraz dr Katarzyna Zasiewska.

Dodatkowo w nowej kadencji Głównej Komisji Rewizyjnej, prowadzącej kontrolę nad działalnością statutową i gospodarczą Stowarzyszenia,  przewodniczyła będzie Ewa Komorowska. W skład Komisji weszła także Agnieszka Czarnecka. Swoich reprezentantów mamy również w Głównym Sądzie Koleżeńskim, któremu przewodniczenie powierzono Waldemarowi Molendzie, funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono Małgorzacie Trentowskiej, a sekretarza Ewie Skórzewskiej.

Pełne składy Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego dostępne są na stronie Zarządu Głównego - zobacz

Nowo wybranym przedstawicielom władz naczelnych Stowarzyszenia gratulujemy oraz życzymy udanej kadencji i mądrych decyzji, które przyczynią się do dalszego rozwoju organizacji, która od ponad 110 lat jednoczy i kształci środowisko zawodowe księgowych.

Back to top