fbpx

Do interesującego wydarzenia doszło w dniu 28 października 2019 roku w naszym biurze. Zaprosiliśmy ok. 120 uczniów ze szkół o profilu ekonomicznym na spotkanie z praktykami – księgowymi, biegłymi rewidentami, specjalistami ds. płac. Spotkanie pod hasłem „Księgowy przyszłości – nowe technologie a praca księgowego” moderowały nauczycielki z Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Angelika Marciniak i Monika Fibich.

Rozpoczęliśmy wykładem Agnieszki Gajewskiej – wiceprezesa zarządu O/O w Warszawie SKwP, biegłego rewidenta, wykładowcy, w którym poruszyła zagadnienia związane m.in.
z elektronicznym obiegiem dokumentów, nowoczesnymi technologiami i narzędziami,
z których na co dzień korzystają księgowi. Pani Agnieszka pokazała uczniom przykładowego robota wykorzystywanego w pracy w księgowości, co spotkało się z dużym zainteresowaniem młodych słuchaczy. Sam temat nowoczesnych technologii, w których młodzież porusza się dziś tak swobodnie spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami.

Praca księgowego to jednak nie tylko nowoczesne technologie i cyfryzacja, to przede wszystkim rozliczenia podatkowe. W świat podatków wprowadziła młodzież Małgorzata Mazurkiewicz – sekretarz zarządu O/O w Warszawie SKwP, biegły rewident i wykładowca. Pani Małgorzata po krótce przedstawiła system kontroli nad rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców i struktury jednolitych plików kontrolnych, a także opowiedziała
o odpowiedzialności każdego księgowego za rozliczenia podatkowe.

Na zakończenie części merytorycznej młodzież wraz z Elżbietą Młynarską-Wełpą – członkiem zarządu O/O w Warszawie SKwP, wykładowcą i specjalistą w zakresie kadr i płac próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie czy osoba zajmująca się placami to też księgowy. Przy okazji uczniowie dowiedzieli się bardzo wiele w temacie prawa pracy i rodzajów umów o pracę.

Zwieńczenie spotkania stanowiła gra edukacyjna z zakresu ekonomiczno-finansowego. Uczniowie podzieleni na zespoły rozwiązywali test, którego ostateczne rozwiązanie stanowiło 4-cyfrowy kod będący jednocześnie szyfrem do kłódki zamykającej pudełko, które każda drużyna otrzymała na początku gry. Uczniowie natychmiast rzucili się w wir pracy, metody były różne ale cel taki sam - jak najszybciej uzyskać szyfr do kłódki i otworzyć pudełko. Finalnie cel ten udało się osiągnąć 6 drużynom. Trzem, które zrobiły to najszybciej członkowie prezydium zarządu Oddziału na czele z prezesem Jerzym Konieckim wręczyli nagrody.

Zakończone spotkanie z młodzieżą to kontynuacja organizowanych przez nas prelekcji dla uczniów kształcących się na kierunkach ekonomicznych, których celem jest pokazanie młodzieży kim jest i czym się zajmuje współczesny księgowy, jakie wyzwania na niego czekają, a przede wszystkim co sprawia, że ta praca jest tak interesująca.

Patronat wydarzeniu przyznało Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Back to top