fbpx

swiatelko w tunelu

 

WAŻNE DLA KSIĘGOWYCH
ś
wiatełko w tunelu w sprawie przesunięcia terminu sporządzania sprawozdań finansowych


Drodzy Księgowi,
widać światełko w tunelu w sprawie przesunięcia terminu sporządzania sprawozdań finansowych. Apel Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i petycja, którą poparło niemal 17.000 osób prawdopodobnie nie pozostanie bez odpowiedzi. W projekcie ustawy, wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową (link), pojawił się art. 15zze, z którego wynika, że w przypadku stanu epidemii minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia określić  inne  terminy  wypełniania  obowiązków  w  zakresie  ewidencji  oraz  w zakresie  sporządzenia,  zatwierdzenia,  udostępnienia  i  przekazania  do  właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o  rachunkowości  oraz w ustawie o finansach publicznych. Projekt ten ma być przedmiotem obrad Sejmu RP w dniu 27 marca 2020 r. Niestety, w tej chwili nie wiadomo kiedy zostaną wydane rozporządzenia ani jakie będą terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.


Serdecznie dziękujemy tym, którzy włączyli się do akcji popierającej postulaty Stowarzyszenia.

Back to top