fbpx

terminy

Wydłużone terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej

W drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych zw. m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej.

Informacje pochodzą z profilu Ministerstwa Finansów na Twitterze.

Back to top