fbpx

AGajewska1

Gościem red. Anny Wojdy w piątkowym (01.02) wydaniu programu „Rzecz o Prawie” była Agnieszka Gajewska, biegły rewident, wykładowca SKwP, prezes Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie oraz członek Zarządu O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Tematem rozmowy były wymogi dotyczące organizacyjnego zamykania ksiąg rachunkowych, dowody elektroniczne, interpretacje podatkowe oraz e-sprawozdania.

Rozmowę można obejrzeć na stronie: https://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/190209955-Gajewska-Goracy-okres-dla-biur-rachunkowych.html

.

Wybory nowych władz Oddziału


Dobiegła końca kadencja 2015 – 2018 działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W Oddziale Okręgowym w Warszawie trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza poprzedzająca XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w trakcie którego wybrane zostaną organy władz OO w Warszawie SKwP na lata 2019 – 2022.

Członkowie kół członkowskich Spółek, Biur Rachunkowych, Ostrołęki, Płońsk, TMF Poland oraz Instytutów Badawczych działających w strukturze Oddziału warszawskiego SKwP podczas zwyczajnych ogólnych zgromadzeń członków nie tylko wybierali nowe władze, ale również dokonali podsumowań i oceny dotychczasowych dokonań oraz snuli plany na przyszłość. Przedstawiano inicjatywy i działania, których podjęcie ma się przyczynić w kolejnych latach do rozwoju każdej z jednostek.

W wyniku przeprowadzonych spotkań wyborczych w dniach 8, 10, 15, 17, 18 i 22 stycznia 2019 roku ukonstytuowały się władze Kół Członkowskich Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2019 – 2022.

Władze Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 - 2022

 • Elżbieta Woźnicka - Prezes Zarządu Koła
 • Wiesława Nahorniak - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Ewa Komorowska - Sekretarz Zarządu Koła
 • Anna Socha - Członek
 • Iwona Szarota - Członek


Władze Koła Członkowskiego Spółek prawa handlowego i cywilnych Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – kadencja na lata 2019 – 2022

 • Agnieszka Gajewska -  Prezes Zarządu Koła
 • Aleksandra Gwiazdowska - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Henryka Makowska - Sekretarz Zarządu Koła
 • Sebastian Chochół - Członek
 • Małgorzata Trentowska - Członek


Władze Koła Członkowskiego Instytutów Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 – 2022

 • Barbara Dudziec - Prezes Zarządu Koła
 • Izabela Krzyżanowska - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Jadwiga Łęczycka - Sekretarz Zarządu Koła


Władze Koła Członkowskiego w Ostrołęce Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 – 2022

 • Barbara Dobkowska - Prezes Zarządu Koła
 • Ewa Łukowska - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Kazimierz Jankowski - Sekretarz Zarządu Koła


Władze Koła Członkowskiego w Płońsku Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 – 2022

 • Arkadiusz Dziełakowski - Prezes Zarządu Koła
 • Katarzyna Archutowska - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Emilia Machnacka - Sekretarz Zarządu Koła


Władze Koła Członkowskiego TMF POLAND Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - kadencja na lata 2019 – 2022

 • Magdalena Kozak - Prezes Zarządu Koła
 • Agnieszka Kwaśniak - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Agnieszka Nowocień - Sekretarz Zarządu Koła

20190103 Warsztaty wykładowcow (21)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przygotowujące się do wejścia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zaprosiło wykładowców z całej Polski, prowadzących zajęcia na kursach dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. księgowości czyli na II stopniu w realizowanej przez Stowarzyszenie ścieżce certyfikacji zawodu księgowego, na warsztaty przygotowujące do układania zadań egzaminacyjnych.

Zdanie egzaminu przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną działającą w jednostkach organizacyjnych będących organizatorem kursu dla samodzielnego księgowego (bilansisty) stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji w obrębie zawodu – otrzymania certyfikatu.
W dniach 3 – 4 stycznia 2019 roku w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP podzieleni na grupy wykładowcy brali udział w ćwiczeniach z prawidłowego konstruowania zadań egzaminacyjnych. Warsztaty nie tylko podniosły wiedzę wykładowców, ale stworzyły również możliwość do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wymiany spostrzeżeń dotyczących codziennej pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/aktualnosci?start=20#sigProIda274074593

20181220 Odznaczenia (14)

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce członkom, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Stowarzyszenia, podnoszenia jego rangi i prestiżu przyznaje odznaki honorowe „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia”.

W radosnej przedświątecznej atmosferze 20 grudnia 2018 roku Zarząd, działacze, pracownicy i wykładowcy współpracujący na co dzień z Oddziałem Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia spotkali się na uroczystym wręczeniu odznak honorowych „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia”. Złote odznaki honorowe przyznano 15 osobom, natomiast srebrne – 22. Wyróżnienia wręczyli osobiście Jerzy Koniecki prezes Zarządu OO w Warszawie SKwP oraz Adam Kęsik członek Zarządu Oddziału.

Najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie, a więc złotą z diamentem odznakę honorową wręczono Pani Krystynie Cebuli, która niestrudzenie od wielu lat z zaangażowaniem i pasją udziela się w Stowarzyszeniu.

View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/aktualnosci?start=20#sigProId00c36bc27a

20181025 Slubowanie dyplomowanych (45)

Rozdaliśmy kolejne certyfikaty dyplomowanego księgowego i specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Certyfikaty wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce stanowią poświadczenie, że legitymizujące się nimi osoby posiadają wiedzę i doświadczenie na najwyższym poziomie oraz umiejętności, które potrafią wykorzystać zarówno do zarządzania operacyjnego, jak i strategicznego. Tytuły dyplomowanego księgowego oraz certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych stanowią zabezpieczenie dla klientów  księgowych i biur rachunkowych przed przypadkowymi osobami o zbyt małej wiedzy. Powierzając swoje dokumenty i rozliczenia przedsiębiorcy chcą mieć pewność, że trafią one w dobre ręce.

Uzyskanie certyfikatów dyplomowanego księgowego oraz certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych jest możliwe po zdaniu egzaminów przeprowadzanych według standardów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i zobowiązaniu się do ustawicznego dokształcania zawodowego oraz przestrzegania zasad kodeksu etyki zawodowej. Konieczne jest także członkostwo w Stowarzyszeniu, przez co osoby posiadające certyfikaty podlegają pod jurysdykcję sądów koleżeńskich działających w strukturach SKwP.
Warunki te spełniło w ostatnim czasie osiem osób. Odbierając certyfikaty złożyli przyrzeczenia na ręce prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP Jerzego Konieckiego oraz członka Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Andrzeja Skórzewskiego, zobowiązując się jednocześnie do systematycznego doszkalania i postępowania zgodnie z etyką zawodu księgowego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze zawodowej!

View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/aktualnosci?start=20#sigProId5f9d13be10

Back to top