s bt

Rusza cykl spotkań z ekspertami w kolejnej edycji projektu Biznes Trendy pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wraz z organizatorem - firmą Soneta, producentem oprogramowania enova365, zapraszamy na śniadania biznesowe oraz webinaria, przeznaczone dla kadry zarządzającej polskich firm.

Uczestnicy projektu Biznes Trendy otrzymają bezpłatnie wiedzę o najnowszych trendach rynkowych, rozwiązaniach branżowych i technologicznych podczas spotkań służących wymianie doświadczeń oraz prezentowanych na blogu biznesowym www.biznestrendy.eu.

Rolą takich spotkań jest to, żeby się wzajemnie inspirować. To też możliwość poznania się, nawiązania kontaktów, a przy tym szansa na pozyskanie nowej wiedzy – mówi Robert Czuła, prezes spółki Soneta, współtwórca oprogramowania enova365 i organizator Biznes Trendów.

To już trzecia edycja projektu. W ubiegłym roku odbyło się 6 śniadań biznesowych w Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie, Bielsku-Białej i Warszawie. W spotkaniach wzięli udział eksperci branżowi i konsultanci biznesowi m.in. Katarzyna Twarowska – trenerka biznesu, Adam Kowalik – niezależny ekspert ds. wywiadu biznesowego i zarządzania wiedzą, Sławomir Lachowski – ekonomista i menedżer, twórca mBank, MultiBank oraz FMBank. O swoich doświadczeniach w praktyce biznesowej opowiedzieli również przedstawiciele polskich przedsiębiorstw z różnych branż - od produkcji po media oraz różnej wielkości - od startupów po duże organizacje. W ciągu ostatnich dwóch lat w projekcie wzięło udział ponad 1500 przedstawicieli biznesu.

Korzystając z tych doświadczeń, firma Soneta uruchamia nowy cykl bezpłatnych śniadań biznesowych Biznes Trendy 2017, oferując dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej, biznesowej i technologicznej. W okresie od  12 października do 29 listopada 2017 r. odbędą się spotkania w Krakowie (12.X oraz 16.XI), Olsztynie (18.X), Toruniu (19.X), Poznaniu (24.XI) oraz 7 listopada webinarium. W spotkaniach wezmą udział eksperci branżowi m.in. Waldemar Osmólski - kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej w Instytucie Logistyki i Magazynowania, Robert Krool – trener biznesu, Iwona D. Barczak – twórca Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”,  Jarosław Górecki – ekspert ds. zarządzania projektami w budownictwie, dr Paweł Chudziński – specjalista ds. gospodarki komunalnej, Grzegorz Filipowicz – doświadczony ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Podczas spotkań zostaną również zaprezentowane cases studies skutecznych wdrożeń IT  w przedsiębiorstwach z różnych branż. W trakcie tych wystąpień przedstawiciele polskiego biznesu opowiedzą o swoich doświadczeniach i zainspirują do podjęcia projektów rozwojowych.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona. Aby przystąpić do programu należy zarejestrować się na www.biznestrendy.eu/konferencje

Osoby, które nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w konferencjach,  mogą zapisać się na transmisje on-line wydarzeń. Dostęp do relacji na żywo przez Internet również wymaga zapisów na www.biznestrendy.eu/konferencje

Organizatorem cyklu jest Soneta – producent oprogramowania enova365. Patronami medialnymi cyklu są: Dziennik Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, portale branżowe erp-view.pl i decyzje-it.pl. Patronami wydarzeń są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Pracodawcy RP, Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz lokalne i regionalne zrzeszenia pracodawców i przedsiębiorców.

sjpk

Nowy obowiązek wysyłania JPK-VAT dotyczy Ciebie, jeśli:
  • prowadzisz swoją małą firmę i zatrudniasz w niej do 10 osób
  • jesteś podatnikiem VAT (składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K).
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współdziała z Ministerstwem Finansów w prowadzeniu kampanii informacyjnej, dotyczącej przesyłania jednolitych plików kontrolnych przez mikroprzedsiębiorców.

Czym jest JPK_VAT
To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wyślij JPK_VAT jak najszybciej! Dzięki temu:

  • otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25 dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
  • sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
  • upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

Skorzystaj z bezpłatnej i bezpiecznej aplikacji Klient JPK 2.0 Ministerstwa Finansów, która umożliwi ci zarówno wygenerowanie, jak i wysłanie JPK_VAT.

Więcej informacji
Krajowa Informacja Skarbowa: 801 055 055 lub 22 330 03 30 oraz www.jpk.mf.gov.pl

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – patron honorowy całego cyklu Forum Rachunkowości w SGH, zaprasza na IV Forum, które odbędzie się 20 listopada 2017 roku w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem wiodącym jest "Narracja w sprawozdawczości - wyzwania i obawy". Forum organizuje Instytut Rachunkowości SGH. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa 3 listopada 2017 r. (wyłącznie poprzez zakładkę Formularz rejestracji).

link

2017-09-26

View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/aktualnosci?start=25#sigProId5aa4179402

Kandydaci na dyplomowanych księgowych złożyli dziś (26.09.2017 r.) ślubowanie na ręce Prezesa Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jerzego Konieckiego i Skarbnika Zarządu O/O w Warszawie SKwP Andrzeja Skórzewskiego.

Pozyskany tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego, będący ostatnim stopniem w czterostopniowym systemie certyfikacji zawodu księgowego wprowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, stanowi poświadczenie, iż osoby, które go właśnie otrzymały posiadają doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na najwyższym poziomie zaawansowania, a przede wszystkim sprawdzone umiejętności i wiedzę, której aktualizację gwarantuje nałożony na dyplomowanych księgowych obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Nowym dyplomowanym księgowym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na dalszej drodze zawodowej!

 

2017-09-12

Konferencja konsultacyjna zorganizowana przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) we współpracy z Komitetem Standardów Rachunkowości (KSR), Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR) odbyła się 12 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów. Spotkanie otworzyła Joanna Dadacz – dyrektor Departamentu Rachunkowości w MF , następnie głos zabrała Ewa Sowińska – wiceprezes PIBR. W imieniu Stowarzyszenia uczestników przywitała dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

Celem konferencji było zapoznanie przedstawicieli EFRAG i IASB z opiniami  polskiego KSR oraz  praktyków, dotyczącymi opracowanego przez IASB dokumentu ws. ujawnień informacji. Dokument ten oraz jego główne założenia przedstawiła Rachel Knubley (IASB), która podkreśliła m.in., że opracowanie zasad dotyczących ujawniania informacji w MSSF rozpoczęto 5 lat temu. Omówiła etapy prac IASB oraz jakiego rodzaju informacje pojawiają się w różnego rodzaju sprawozdaniach i jak sprawić, by służyły one lepszej komunikacji.

Andrew Watchman (przewodniczący jednej z grup eksperckich EFRAG) zaprezentował uwagi, jakie EFRAG zgłosiła do projektu IASB, kładąc nacisk m.in. na tendencję rozrastania się sprawozdań i raportów finansowych. EFRAG ma na celu wyeliminowanie nadmiernej ilości informacji i dlatego za priorytetowe uważa opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie ujawnień i usunięcie nadmiernych wymogów.

Nieoficjalne stanowisko polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości zaprezentował dr hab. Radosław Ignatowski. Zastrzegł, że jego uwagi nie są wyczerpujące i nie odnoszą się do wszystkich pytań postawionych przez IASB.

Z odpowiedzi na pytania, zadane na zakończenie przez moderującego konferencję Tomasza Koniecznego (KSR) uczestnikom reprezentującym praktyków księgowych, biegłych rewidentów, regulatorów i  sporządzających sprawozdania, wynika, iż w Polsce preferowane jest podejście konkretnie wskazujące, jakie informacje i gdzie należy ujawniać oraz wyraźne wskazanie, czy dana informacja powinna  być ujawniona czy też nie.

Back to top