fbpx

W sobotę Sejm RP uchwalił pakiet zmian zwany tarczą antykryzysową. W tej chwili czekamy na stanowisko Senatu i dalsze etapy procesu legislacyjnego. Zmiany zaczną więc obowiązywać w ciągu kilku dni.

Nowe rozwiązania w sferze prawa podatkowego będzie można zastosować już w kwietniu, do rozliczenia za marzec 2020 r. Szczegóły tych rozwiązań będą omawiane w kolejnych komunikatach.

W pierwszej kolejności należy jednak zapewnić, w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach, samą możliwość dokonania tego rozliczenia. Rozliczenie za luty w większości firm zostało dokonane dzięki ogromnemu wysiłkowi i poświęceniu działów księgowości oraz biur rachunkowych. Skorzystanie z pomocy, przewidzianej w tarczy antykryzysowej, będzie również w dużym stopniu uzależnione od sprawności księgowych.

Niektóre działania, łagodzące skutki epidemii, będą realizowane w formie rozporządzeń właściwych ministrów, w tym Ministra Finansów.

27 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz.542). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 50 ustawy ‒ Ordynacja podatkowa.

Na jego mocy przedłużono do 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (bez dodatkowych warunków) termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

To rozwiązanie ma charakter automatyczny i powoduje, że zeznania roczne (przede wszystkim CIT-8) można, bez negatywnych konsekwencji i dodatkowych wniosków, złożyć do końca maja 2020 r., a nie, co do zasady, do końca marca 2020 r. Rozporządzenie równolegle przedłużyło termin zapłaty podatku obliczonego w zeznaniu.

Ponadto jeszcze bardziej, gdyż aż do 31 lipca 2020 r. przedłużono powyższe terminy dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

1) podatnik w roku podatkowym, za który ma złożyć zeznanie, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, za który ma złożyć zeznanie, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Termin wydłużony do końca lipca 2020 r.  dotyczy m.in. stosunkowo licznej grupy organizacji pozarządowych, np. wielu stowarzyszeń.

CIT 8

Przedłużony termin do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla podatników CIT do 31 maja 2020 r.

terminy

Wydłużone terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej

W drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych zw. m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej.

Informacje pochodzą z profilu Ministerstwa Finansów na Twitterze.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy że firma Sage od 26 marca 2020 roku na 3 miesiące udostępnia za darmo, bez zobowiązań, pakiet oprogramowania Sage wspierający pracę zdalną firm, w tym specjalne rozwiązania informatyczne dla biur rachunkowych. Dodatkowo, zważywszy na aktualną sytuację, przygotowana została możliwość konfiguracji ww. aplikacji zdalnie, w wersji online, całkowicie bezpiecznie i bezkosztowo. Szczegóły opisanych rozwiązań informatycznych znajdzie Państwo na stronie internetowej Sage (link https://www.sage.com/pl-pl/blog/sage-biuro-rachunkowe-online-3-miesiace-za-darmo/).

W razie pytań do dyspozycji pozostaje Biuro Obsługi Klienta Sage, dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 pod numerem telefonu: +48 22 455 56 00, a także forum internetowe poświęcone produktom Sage www.sagecity.com/pl/

sage

 

Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na pismo prezesa Jerzego Konieckiego ws przesunięcia ważnych dla księgowych terminów.

Pismo zostało przesłane do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz - czekamy na odpowiedź.

pismo KPRM

Back to top