Webinarium bp

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wraz z Ministerstwem Finansów zapraszają w środę 25 lipca 2018 r. do udziału w bezpłatnym webinarium na temat stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Można je będzie śledzić na żywo od godz. 9.30 - link zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF). Na pytania będą odpowiadać eksperci MF oraz partnerów społecznych kampanii "Bezpieczna transakcja".

Webinarium jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy mogą stosować MPP do płatności za towary lub usługi. Jednak zainteresuje również inne osoby, które chcą poznać działanie mechanizmu, ponieważ eksperci skupią się na wyjaśnieniu praktycznych kwestii związanych z MPP.

Odpowiedzą m. in. na pytania: co to jest MPP, na czym polega i kogo dotyczy. Wyjaśnią też zasady i skutki stosowania mechanizmu, również dla tych, którzy za jego pomocą otrzymują zapłatę za dostarczone towary i usługi.

Oprócz ekspertów MF w webinarium wezmą udział przedstawiciele niektórych partnerów kampanii "Bezpieczna transakcja", tj.: Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, ZIPSEE Cyfrowa Polska, BCC i Konfederacji Lewiatan. Moderatorem webinarium będzie Sebastian Ogórek - zastępca redaktora naczelnego portalu Money.pl.

Link do webinarium będzie aktywny 25 lipca od godziny 9.30 na stronie Ministerstwa Finansów.

  KE

KURIER ETYKI – pierwszy numer

Uprzejmie informujemy, że ukazał się pierwszy numer "Kuriera Etyki".

W numerze m. in.:
- Kodeks i jego sygnatariusze
- Słów kilka o starym drzewie
- Obowiązki sprawozdawcze względem Krajowego Rejestru Sądowego
- O etyce refleksyjnie

Plik pdf do pobrania tutaj.

 

bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl

 BT baner MF

BEZPIECZNA TRANSAKCJA – mechanizm podzielonej płatności w praktyce

 

Dobrowolny mechanizm podzielonej płatności wszedł w życie 1 lipca 2018 r. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie sytemu VAT. Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową, we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz innymi partnerami społecznymi i instytucjami państwowymi prowadzi kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja.

 

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pomoże uszczelnić system podatkowy. Istotą mechanizmu jest podział płatności za nabyty towar lub usługę: kwota netto wynikająca z faktury jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, np. gotówką, natomiast kwota VAT jest płacona na dedykowany rachunek VAT.

Korzyści dla przedsiębiorcy

 – Realizujemy kolejne etapy strategii uszczelniania systemu VAT. Regularnie wprowadzamy nowe narzędzia w tym zakresie, a już od 1 lipca można stosować mechanizm podzielonej płatności. Jest on o tyle istotny, że utrudnia powstawanie nadużyć już na etapie transakcji. Tym samym zmniejsza ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym jeszcze VAT – mówi wiceminister finansów Paweł Gruza.

 

MPP oznacza konkretne korzyści dla przedsiębiorcy. Najważniejsze to bezpieczeństwo i pewność obrotu. Zapłata w podzielonej płatności będzie bowiem jedną z podstawowych przesłanek, świadczących o zachowaniu należytej staranności. Jeżeli nabywca będzie miał wątpliwości, co do uczciwości swojego kontrahenta lub co do okoliczności transakcji, może zastosować MPP. Dzięki temu znacznie zwiększy prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują jego prawo do obniżenia naliczonego podatku. Dodatkowe korzyści to w szczególności zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, zniesienie solidarnej odpowiedzialności oraz brak sankcji w VAT.

 

Zabezpieczenie przed karuzelą podatkową

– Priorytetem Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników – przypomina wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski. – Dlatego uruchamiamy ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja adresowaną do przedsiębiorców, która uzupełni i wesprze nasze działania legislacyjne w tym zakresie.

 

Wykorzystywanie mechanizmów konstrukcji VAT do uzyskania niezgodnych z prawem korzyści dotyka wszystkie branże w Polsce. Postulaty wzmocnienia ochrony warunków prowadzenia biznesu, szczególnie w obrocie VAT, kierowane były do resortu finansów ze strony różnych organizacji branżowych i instytucji zrzeszających przedsiębiorców.

 

O bezpiecznej transakcji

Prowadzona na rzecz bezpiecznej transakcji kampania służy wyjaśnieniu mechanizmów wyłudzeń w VAT i podniesieniu świadomości przedsiębiorców, jak skutecznie chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwa podatkowe. Akcja ma też zwrócić ich uwagę na korzyści, wynikające z dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym i stosowania MPP w transakcjach.

Na potrzeby kampanii powstała strona internetowa bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl. Znajdują się tam informacje dotyczące mechanizmów wyłudzania VAT, mechanizmu podzielonej płatności oraz okoliczności, na które przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę uwagę przy zawieraniu transakcji.

Kampanię wspierają:

 1. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 4. Związek Banków Polskich
 5. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 6. Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 7. Rada Podatkowa Lewiatan
 8. Związek Pracodawców BCC
 9. Polska Izba Handlu
 10. Polska Izba Paliw Płynnych
 11. POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
 12. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE Cyfrowa Polska
 13. Polskie Towarzystwo Gospodarcze

bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl

 

JPK na zadanie

JPK na żądanie KAS

Od 1 lipca wszyscy podatnicy, w tym mikroprzedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe i wytwarzający dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

więcej

W dniach 22-23 listopada 2018 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych. Partnerem merytorycznym kongresu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Udziałem w spotkaniu pragniemy zainteresować osoby związane z branżą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w szczególności księgowych oraz właścicieli biur rachunkowych. Podczas wydarzenia, stanowiącego platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w prelekcjach, warsztatach oraz panelach dyskusyjnych, w tym wysłuchać wystąpienia eksperckiego przedstawiciela Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Koszt udziału w spotkaniu dla członków Stowarzyszenia wynosi 499 zł brutto (dla pozostałych uczestników 599 zł). Cena zawiera: udział we wszystkich prelekcjach i warsztatach, przerwy kawowe, lunche, udział w bankiecie.

Program i informacje o kongresie.

Więcej szczegółów znajdują Państwo na stronie internetowej https://okbr.pl

Back to top