fbpx

lidzbark1

W tegorocznej edycji cyklicznie organizowanego przed oddział warszawski wyjazdowego szkolenia wykładowców udział wzięło ponad 100 przedstawicieli kadry dydaktycznej i władz statutowych oddziału. Przez trzy dni wykładowcy szkolili się w pięknych murach hotelu „Krasicki” z nowoczesnych metod nauczania w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
Podzieleni na grupy według specjalności prowadzonych zajęć – rachunkowość, prawo podatkowe oraz prawo i płace – wykładowcy dyskutowali o metodach pracy z poszczególnymi typami słuchaczy, stosowaniu nowoczesnych technologii, dzielili się również własnymi metodami kształcenia, otwierając dyskusję o tym, jakie formy prowadzenia zajęć sprawdzają się najlepiej i jak można je urozmaicać, jak aktywizują swoich słuchaczy.

Wielokrotnie podczas dyskusji powracał temat usprawnienia procesu śledzenia wprowadzanych zmian w przepisach. Wykładowcy zgodnie podkreślali, że nie ma innego wyjścia jak czytanie - czytanie uzasadnień, czytanie specjalistycznej prasy, do której mamy zaufanie i śledzenie portali prawniczych, wskazujących gdzie zmieniły się implementowane przepisy.
Wykładowcy, którzy tak licznie stawili się na tegorocznych szkoleniach zgodnie podkreślali, że poza zdobytą wiedzą ogromną wartością szkoleń wyjazdowych jest okazja do zgrania się, podzielenia swoimi doświadczeniami i trudnościami codziennej pracy.

Ostatniego dnia odbyła się debata „Nowoczesna edukacja księgowych kluczem do sukcesu”, w której udział wzięli Jerzy Koniecki – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP, Małgorzata Mazurkiewicz – wykładowca i sekretarz zarządu O/O w Warszawie SKwP, Adam Kęsik - wykładowca i członek zarządu O/O w Warszawie SKwP, Dorota Lipińska - dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, Monika Fibich – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSLiE nr 1, Sebastian Chochół – główny księgowy dużej firmy, biegły rewident oraz Anna Dąbrowska – trener, specjalista w edukacji dorosłych. W rolę moderatora wcieliła się Elżbieta Młynarska-Wełpa – wykładowca SKwP.
Debatowano o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie na rzecz podnoszenia rangi oraz unormowania zawodu księgowego, nierozerwalności rachunkowości i biznesu. Podkreślano jakiego znaczenia nabiera przy współpracy z biznesem śledzenie na bieżąco regulacji, które weszły w życie, ale również projektów nowych przepisów, dzięki czemu księgowy jest w stanie doradzić przedsiębiorcy przy podejmowaniu decyzji.

Poruszono tematykę umiejętności, jakie współczesny księgowy powinien posiadać, a więc znajomości elementów prawa pracy, prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych oraz innych zagadnień potrzebnych do prowadzenia biznesu. Uczestnicy debaty zaznaczali również jak ważne są tzw. kompetencje miękkie, takie jak umiejętność pracy w grupie czy asertywność.
Ważnym punktem dyskusji było pytanie o to, jak przygotować młodzież do przyszłej pracy i konkurowania z osobami już aktywnymi zawodowo.
Dyskutowano również o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, którego wdrożenie pozwoli pracownikom porównywać certyfikaty i dyplomy, a co za tym idzie planować karierę zawodową, a  pracodawcom pozwoli na lepszą identyfikację kompetencji istotnych dla prowadzonej przez nich działalności.

Link do relacji PAP z debaty: tutaj

Rachunkowość, choć sporo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ma nam dać odpowiedź na kluczowe pytanie, a więc jak zarządzać firmą, by rosła jej wartość i mogła się ona rozwijać. To właśnie tym zajmują się najbardziej wykwalifikowani księgowi - powiedział dr Łukasz Górka - skarbnik Zarządu Głównego SKwP i prezes zarządu SKwP Oddział Okręgowy w Krakowie w wywiadzie "Księgowy to brzmi dumnie" w krakowskiej "Gazecie Wyborczej" - zobacz

Ministerstwo Finansów prowadzi badania ankietowe dotyczące deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zapraszamy do udziału w badaniu, gdyż udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą ocenić rynek usług księgowych po zmianach wprowadzonych ustawą deregulacyjną.

Ankieta kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych usługami księgowymi. Składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wypełnienie ankiety nie powinno Państwu zająć więcej niż 15 minut.

Ankieta będzie dostępna do wypełnienia do dnia 30.09.2018 r.

  konel 1

I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców - KONEL

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - partner merytoryczny konferencji i Eliks Audytorska Sp. z o.o. zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców - KONEL - 4 października 2018 roku - Wrocław, Hala Stulecia, Centrum Kongresowe

KONEL to unikatowe wydarzenie łączące dwa obszary biznesowe i służące wymianie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu outsourcingu usług księgowych.
Celem konferencji jest identyfikacja stanu współpracy oraz poszukiwanie rozwiązań przyszłościowych pomiędzy biurami rachunkowymi a przedsiębiorcami. W programie pojawią się kwestie, które stanowią najbardziej newralgiczne obszary funkcjonowania współpracy przedsiębiorców z biurami rachunkowymi.
Dobór wykładowców i panelistów, będących wybitnymi profesjonalistami w zakresie rachunkowości i biznesu, gwarantuje wysoki poziom wydarzenia.
Dokumentem kończącym I Ogólnopolską Konferencję Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców będzie wypracowana DEKLARACJA DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad zapewniających wysoką jakość współpracy pomiędzy księgowym i przedsiębiorcą.

Informacje o konferencji

Webinarium bp

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wraz z Ministerstwem Finansów zapraszają w środę 25 lipca 2018 r. do udziału w bezpłatnym webinarium na temat stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Można je będzie śledzić na żywo od godz. 9.30 - link zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF). Na pytania będą odpowiadać eksperci MF oraz partnerów społecznych kampanii "Bezpieczna transakcja".

Webinarium jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy mogą stosować MPP do płatności za towary lub usługi. Jednak zainteresuje również inne osoby, które chcą poznać działanie mechanizmu, ponieważ eksperci skupią się na wyjaśnieniu praktycznych kwestii związanych z MPP.

Odpowiedzą m. in. na pytania: co to jest MPP, na czym polega i kogo dotyczy. Wyjaśnią też zasady i skutki stosowania mechanizmu, również dla tych, którzy za jego pomocą otrzymują zapłatę za dostarczone towary i usługi.

Oprócz ekspertów MF w webinarium wezmą udział przedstawiciele niektórych partnerów kampanii "Bezpieczna transakcja", tj.: Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, ZIPSEE Cyfrowa Polska, BCC i Konfederacji Lewiatan. Moderatorem webinarium będzie Sebastian Ogórek - zastępca redaktora naczelnego portalu Money.pl.

Link do webinarium będzie aktywny 25 lipca od godziny 9.30 na stronie Ministerstwa Finansów.

Back to top