2017-08-25

mfpiv

Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ruszyła IV edycja konkursu „Mistrz Finansów Publicznych”, którego ideą jest motywowanie księgowych do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a celem – wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich. Do udziału zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

więcej

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2017-08-07

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest współorganizatorem bezpłatnej konferencji "Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości", która odbędzie się 3 października 2017 r. w Warszawie. Pozostali organizatorzy to: Ministerstwo Rozwoju, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów, CSRinfo, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC, ACCA Think Ahead.

Cel konferencji stanowi przedstawienie:

  • zakresu przedmiotowego raportowania niefinansowego oraz metod jego ustalania, 
  • wiodących zagranicznych i krajowych standardów raportowania,
  • obowiązków ustawowych i praktyki audytu sprawozdań niefinansowych.

Konferencję patronatem honorowym objęli: Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Banków Polskich.

Zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w konferencji na  www.konferencja03102017.csrinfo.org
Rejestracja rozpocznie się 4 września 2017 r. - liczba miejsc jest ograniczona

2017-08-07

Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce objęło patronatem konferencję "Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu - rola systemu informacyjnego rachunkowości", organizowaną 6 października 2017 r. w Warszawie przez Katedrę Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej z okazji 25-lecia Katedry.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w niej - konferencja jest bezpłatna.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej  - pobierz

2017-08-03

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2017 r. w godz. 10.00 - 12.30 odbędzie się w Warszawie konferencja konsultacyjna poświęcona dokumentowi dyskusyjnemu Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) pt.: „Inicjatywy ws. ujawnień - Zasady ujawnień”, który proponuje nowe zasady dotyczące miejsca i sposobu ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych tak, aby poprawić ich jakość dla końcowych odbiorców.

Omawiany dokument dostępny jest w języku angielskim: http://www.ifrs.org/…/discussion-paper-disclosure-initiativ…

Konferencja jest współorganizowana przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR). Jej celem jest zebranie komentarzy, opinii i wniosków na temat ujawnień informacji w ujęciu IASB.

Konferencja będzie się odbywała w języku polskim/angielskim z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące sposobu rejestracji, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod linkiem: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file…

Back to top