fbpx

20181108 Prezes

Jerzy Koniecki – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP był gościem środowego (28.11) programu „Rzecz o prawie” w Rzeczpospolita TV.

Program dostępny jest pod linkiem: https://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/181129368-Jerzy-Koniecki---W-jakiej-kondycji-sa-polscy-ksiegowi.html

Prezes JK

O roli księgowego na rynku pracy, deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i działalności biur rachunkowych w listopadowym numerze „Kapitału Polski” – dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej” – opowiedział Jerzy Koniecki – wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP.

Wydanie w wersji pdf znajdziecie pod linkiem: http://kapitalpolski.pl/wp-content/uploads/2018/11/Kapital_polski_2018-11__www.pdf

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności” wraz z zaproszeniem do zgłaszania do niego uwag w terminie do 12 listopada 2018 r.

więcej

Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

serdecznie zaprasza na piątą konferencję naukową z cyklu

 

FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH -  "W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości".

 

Konferencja, pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbędzie się 26 listopada 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo  na stronie https://forum5.syskonf.pl

Szanowni Państwo,

w imieniu prof. dr hab. Anny Karmańskiej, Dyrektora Instytutu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr Rafała Grabowskiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, gorąco zapraszam Państwa na 5 Forum Rachunkowości w SGH, które odbędzie się 26 listopada br. w gmachu naszej Uczelni. W tym roku temat przewodni Forum brzmi: „W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości”.

Blockchain, wirtualne waluty, inteligentne kontrakty, uczenie maszynowe, głębokie uczenie i rozumowanie – to zagadnienia, z którymi już w tej chwili stykają się księgowi i audytorzy, a które wkrótce na stałe zagoszczą w naszej rzeczywistości. Odbywające się cyklicznie Forum Rachunkowości w SGH, w ramach piątej edycji, stawia sobie za cel próbę określenia, na ile wspomniane technologie wpłyną na przyszłość rachunkowości zarówno na płaszczyźnie nauki, jak i praktyki. Jak co roku dyskusja prowadzona będzie w ramach dwóch paneli, z których pierwszy – teoretyczny – poświęcimy próbie nakreślenia mapy drogowej dla prowadzonych i projektowanych badań naukowych z zakresu technologii blockchain i sztucznej inteligencji, natomiast w drugim skupimy się na ich praktycznym zastosowaniu w obszarze szeroko pojętej rachunkowości.

Wierzymy, że podjęty przez nas temat jest niezwykle istotny, a konsekwencje obecnej rewolucji cyfrowej wywrą w najbliższej przyszłości decydujący wpływ na zawody księgowego i biegłego rewidenta. O istotności zagadnień dotyczących technologii blockchain i AI świadczy również umieszczenie ich w programie Światowego Kongresu Księgowych, który odbędzie się w dn. 5-8 listopada w Sydney. Tematy te były także przedmiotem rozważań na organizowanej przez SKwP międzynarodowej konferencji „Przyszłość zawodu księgowego”, która odbyła się w czerwcu br. w Wieliczce.

Do udziału w panelach zaprosiliśmy wielu uznanych naukowców i doświadczonych praktyków. Naszemu wydarzeniu patronują: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów.

Koszt uczestnictwa w tegorocznym Forum wynosi 150 zł (uczestnictwo bez referatu) lub 450 zł (uczestnictwo z referatem). Rejestracja będzie możliwa do dnia 16 listopada poprzez stronę konferencji pod adresem https://forum5.syskonf.pl/. Tam znajdą Państwo również wszelkie niezbędne informacje.

Licząc na Państwa obecność łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam

Dr Katarzyna Kobiela-Pionnier

Przewodnicząca Rady Programowej 5 Forum Rachunkowości w SGH

Back to top