Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – patron honorowy całego cyklu Forum Rachunkowości w SGH, zaprasza na IV Forum, które odbędzie się 20 listopada 2017 roku w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem wiodącym jest "Narracja w sprawozdawczości - wyzwania i obawy". Forum organizuje Instytut Rachunkowości SGH. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa 3 listopada 2017 r. (wyłącznie poprzez zakładkę Formularz rejestracji).

link

2017-09-26

View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/aktualnosci?start=55#sigProId5aa4179402

Kandydaci na dyplomowanych księgowych złożyli dziś (26.09.2017 r.) ślubowanie na ręce Prezesa Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jerzego Konieckiego i Skarbnika Zarządu O/O w Warszawie SKwP Andrzeja Skórzewskiego.

Pozyskany tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego, będący ostatnim stopniem w czterostopniowym systemie certyfikacji zawodu księgowego wprowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, stanowi poświadczenie, iż osoby, które go właśnie otrzymały posiadają doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na najwyższym poziomie zaawansowania, a przede wszystkim sprawdzone umiejętności i wiedzę, której aktualizację gwarantuje nałożony na dyplomowanych księgowych obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Nowym dyplomowanym księgowym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na dalszej drodze zawodowej!

 

2017-09-12

Konferencja konsultacyjna zorganizowana przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) we współpracy z Komitetem Standardów Rachunkowości (KSR), Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR) odbyła się 12 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów. Spotkanie otworzyła Joanna Dadacz – dyrektor Departamentu Rachunkowości w MF , następnie głos zabrała Ewa Sowińska – wiceprezes PIBR. W imieniu Stowarzyszenia uczestników przywitała dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

Celem konferencji było zapoznanie przedstawicieli EFRAG i IASB z opiniami  polskiego KSR oraz  praktyków, dotyczącymi opracowanego przez IASB dokumentu ws. ujawnień informacji. Dokument ten oraz jego główne założenia przedstawiła Rachel Knubley (IASB), która podkreśliła m.in., że opracowanie zasad dotyczących ujawniania informacji w MSSF rozpoczęto 5 lat temu. Omówiła etapy prac IASB oraz jakiego rodzaju informacje pojawiają się w różnego rodzaju sprawozdaniach i jak sprawić, by służyły one lepszej komunikacji.

Andrew Watchman (przewodniczący jednej z grup eksperckich EFRAG) zaprezentował uwagi, jakie EFRAG zgłosiła do projektu IASB, kładąc nacisk m.in. na tendencję rozrastania się sprawozdań i raportów finansowych. EFRAG ma na celu wyeliminowanie nadmiernej ilości informacji i dlatego za priorytetowe uważa opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie ujawnień i usunięcie nadmiernych wymogów.

Nieoficjalne stanowisko polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości zaprezentował dr hab. Radosław Ignatowski. Zastrzegł, że jego uwagi nie są wyczerpujące i nie odnoszą się do wszystkich pytań postawionych przez IASB.

Z odpowiedzi na pytania, zadane na zakończenie przez moderującego konferencję Tomasza Koniecznego (KSR) uczestnikom reprezentującym praktyków księgowych, biegłych rewidentów, regulatorów i  sporządzających sprawozdania, wynika, iż w Polsce preferowane jest podejście konkretnie wskazujące, jakie informacje i gdzie należy ujawniać oraz wyraźne wskazanie, czy dana informacja powinna  być ujawniona czy też nie.

2017-08-25

mfpiv

Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ruszyła IV edycja konkursu „Mistrz Finansów Publicznych”, którego ideą jest motywowanie księgowych do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a celem – wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich. Do udziału zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

więcej

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Back to top