fbpx

 

2017-06-19

s 5c

Z inicjatywy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w pierwszym dniu II Kongresu Polskiej Rachunkowości – 5 czerwca 2017 r., w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, zostało podpisane wielostronne porozumienie o współpracy między organizacjami zawodowych księgowych z następujących krajów:
 - Estonii – Stowarzyszenie Estońskich Księgowych
 - Gruzji – Gruzińska Federacja Zawodowych Księgowych i Audytorów
 - Litwy – Litewska Federacja Stowarzyszeń Księgowych
 - Łotwy – Łotewskie Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów
 - Niemiec – Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych
 - Polski – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 - Republiki Serbskiej – Stowarzyszenie Księgowych i Audytorów Republiki Serbskiej
 - Ukrainy – Ukraińska Federacja Zawodowych Księgowych i Audytorów.
Porozumienie dotyczy współpracy w następujących  obszarach:  informowania o formach działalności prowadzonej przez sygnatariuszy, wymiany i  udostępniania wydawnictw oraz publikacji, organizowania wspólnych  konferencji i wizyt studyjnych, wymiany doświadczeń, przeprowadzania konsultacji i podejmowania  innych inicjatyw służących dobru zawodu księgowego.

2017-06-19

pk17

Podczas Kongresu Dr hab. Stanisław Hońko, prezes zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie, przedstawił podczas 2. Kongresu Polskiej Rachunkowości wstępny raport „Portret księgowych 2017”. Na opracowanie składają się wyniki dwóch ankiet:„Autoportret księgowych” wypełniło ponad 2100 księgowych, a „Księgowi oczami przedsiębiorców” – ponad 300 osób.

 

Prezentacja

 

2017-06-08

s s 17

Dwudniowe obrady II Kongresu Polskiej Rachunkowości „Rachunkowość – wizja przyszłości” rozpoczęły się 5 czerwca 2017 r. Do Teatru Polskiego w Warszawie przybyło ok. 500 gości z całej Polski. Kongres uroczyście otworzył Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Joanna Dadacz (dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów), Gail McEvoy (członek zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC), Gary Kabureck (członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASB), Jarett Decker (szef Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego – CFRR), Paul Thomson (dyrektor Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów dla MŚP – EFAA), Martin Manuzi (dyrektor na Europę z Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii), Krzysztof Burnos (prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów).

Podczas dwóch dni obrad odbyły się cztery sesje:

  1.  „Biznes w przyszłości” – wystąpienie prof. Aldony Kameli-Sowińskiej – przewodniczącej Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP;
  2.  „Rachunkowość – profesja, prawo, nauka” – moderatorem była dr Teresa Cebrowska, uczestniczyli: Joanna Dadacz, dr Zdzisław Fedak, dr hab. Stanisław Hońko, dr hab. Radosław Ignatowski, prof. Ewa Walińska;
  3. „Rachunkowość w przyszłości” – moderator: prof. Zbigniew Luty, uczestniczyli: dr Marcin Liberadzki, Krzysztof Łuczak, Grzegorz Szczuciński, dr Grzegorz Warzocha, Jadwiga Wojtas,
  4. „Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce” – moderatorami byli: dr hab. Marcin Jamroży i dr Katarzyna Zasiewska, uczestniczyli: Grzegorz Jurczak, Zbigniew Libera, Agnieszka Osińska, Adrian Raubo, Elżbieta Żuraw.

WIĘCEJ

Zapraszamy do obejrzenia krótkich relacji z II Kongresu Polskiej Rachunkowości - więcej

 

2017-05-24

stanislaw honko

Księgowy biernym rejestratorem czy partnerem w biznesie? Odpowiedzi na takie i podobne pytania szuka Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – organizator ogólnopolskiego badania "PORTRET KSIĘGOWEGO 2017", przeprowadzanego wśród księgowych i przedsiębiorców.

Zobacz

 

2017-05-16

jerzy koniecki 5

Zapraszamy do lektury wywiadu z Jerzym Konieckim prezesem Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce opublikowanego na łamach portalu INFOR.PL

Trwają prace na szczeblu ministerialnym, które wprowadzą zintegrowany system kwalifikacji w zakresie zawodu księgowego. Chodzi o określenie umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez osobę, która uzyskuje certyfikat. Na chwilę obecną pracujemy nad określeniem tych umiejętności dla kilku szczebli zawodowych, które będą podobne do naszego obecnego systemu certyfikacji - powiedział Jerzy Koniecki, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wywiadzie udzielonym dla portalu Infor.pl.

Zobacz

Back to top