2017-01-19

2

W rocznicę wejścia w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 19 stycznia 2017 r. odbył się panel dyskusyjny "Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", w którym Stowarzyszenie reprezentował Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Anna Zalewska - minister edukacji narodowej oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Badań Edukacyjnych, Rady Interesariuszy oraz partnerów społecznych działających przy tworzeniu ZSK. Paneliści dyskutowali o przyczynach zaangażowania się w tworzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, korzyściach wynikających z ZSK i największych wyzwaniach związanych z ich osiągnięciem. Poruszono zagadnienie włączania do systemu kolejnych środowisk, a w praktyce włączanie kolejnych kwalifikacji, instytucji certyfikujących, zapewniających jakość i wydających certyfikaty. Spotkanie było okazją do podsumowania roku funkcjonowania systemu, doświadczeń związanych z półroczną działalnością Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, a także umożliwiło omówienie kierunków rozwoju ZSK i ZRK.

 2016-12-20

 s DSC 0495  Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w związku z obchodzoną w Stowarzyszeniu 110 rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce roku 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie).

2016-12-01

 

Uprzejmie informujemy, że Rada Pracodawców SKwP udzieliła rekomendacji programom edukacyjnym na I, II, III i IV stopień certyfikacji.

Mogą Państwo przeczytać o tym w wywiadzie ze Zbigniewem Żurkiem - przewodniczącym Rady Pracodawców SKwP 
(wywiad ukazał się w ostatnim numerze "Świata Księgowych"  - do pobrania TUTAJ).


 

2016-11-07 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w porozumieniu z Bankiem Światowym organizuje w dniu 8 grudnia 2016 r. VI nieodpłatną konferencję poświęconą MSSF pt. MSSF: wyzwania praktyki - ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w tej konferencji członków Stowarzyszenia.
 
Rejestracja uczestników możliwa jest za pomocą formularza dostępnego w poniższym linku:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewqk6eymeplnkdjqVBLjxp8iucbiZVoeNnWK3GSPP-6ywHzQ/viewform

Back to top