fbpx

sjpk

Nowy obowiązek wysyłania JPK-VAT dotyczy Ciebie, jeśli:

  • prowadzisz swoją małą firmę i zatrudniasz w niej do 10 osób
  • jesteś podatnikiem VAT (składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K).

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współdziała z Ministerstwem Finansów w prowadzeniu kampanii informacyjnej, dotyczącej przesyłania jednolitych plików kontrolnych przez mikroprzedsiębiorców.

Spotkanie JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Materiały ze spotkań w dniu 13 grudnia 2017 r. - pobierz 1    pobierz 2

Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (Deutscher Steuerberaterverband – DStV) uruchomiło Sieć Doradców Podatkowych w ramach międzynarodowej platformy współpracy transgranicznej. Witryna służy jako punkt odniesienia dla specjalistów ds. podatków i dla księgowych, którzy chcą rozwijać swoje międzynarodowe kontakty i działania, lub poszukują partnera biznesowego, aby móc wspierać konkretnego klienta za granicą.

więcej

Z okazji 110-lecia naszej organizacji zostały przygotowane dwie krótkie ankiety: AUTOPORTRET KSIĘGOWEGO I KSIĘGOWI OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie ich na stronach internetowych oddziałów oraz rozesłanie do swoich członków, klientów i współpracowników. Zależy nam, by jak najwięcej osób je wypełniło, aby wyniki były jak najbardziej miarodajne. Pierwsze omówienie ankiet zostało zaplanowane na II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r.)

JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY?
Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich chcemy przygotować AUTOPORTRET KSIĘGOWEGO, czyli jak siebie widzą osoby wykonujące ten zawód, jak również portret księgowego czyli KSIĘGOWI OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW. Zapraszamy do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Pierwsze wyniki zostaną zaprezentowane na II Kongresie Polskiej Rachunkowości, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie.  Dziękujemy!

Autoportret księgowych (link)

Księgowi oczami przedsiębiorców (link)

 

lk18

Rejestracja w konkursie LIDER KSIĘGOWOŚCI 2018 tylko do końca stycznia!

Jeszcze można wziąć udział w ogólnopolskim konkursie LIDER KSIĘGOWOŚCI 2018 na najlepszego merytorycznie księgowego w Polsce, nad którym patronat objęli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizator konkursu Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska już po raz siódmy zaprasza wszystkie osoby fizyczne, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych do walki o prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI. Konkurs daje możliwość nie tylko sprawdzenia swojej wiedzy, ale także rozwoju umiejętności oraz wyróżnienia swojej osoby i działalności na tle konkurencji.

W składzie jury konkursu znaleźli się: Barbara Misterska-Dragan - przewodnicząca jury, dr Teresa Cebrowska z SKwP, dr Mariusz Cieśla z KRDP, Wiesława Moczydłowska z KRDP, Jolanta Gałuszka z PIBR oraz mec. Robert Oliwa reprezentujący Pracodawców RP.

Zarejestrować swój udział w konkursie można do 31 stycznia 2018 r. W tym celu należy w pierwszym etapie konkursu rozwiązać liczący 50 pytań test sprawdzający wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa pracy. Dodatkowe punkty można zdobyć za wypełnienie przygotowanej dla uczestników ankiety.

100 uczestników, którzy otrzymają największą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. W czasie jego trwania uczestnicy będą musieli rozwiązać zadanie sytuacyjne. Zadanie zostanie udostępnione w lutym 2018 r.

Wyłącznie 10 najlepszych graczy dotrze do ostatniego - trzeciego etapu. Finaliści konkursu spotkają się na indywidualnych rozmowach z Jury konkursu, które wyłoni zwycięzcę. Rozmowy z Jury odbędą się przed uroczystą Galą Finałową, która będzie mieć miejsce w kwietniu 2018 r.

Wszystkie szczegóły organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie http://liderksiegowosci.pl

Zapraszamy!

nkzd17

 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP odbył się 23 października 2017 r. w Warszawie. Celem zjazdu było wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konieczność ich wprowadzenia wynikała z ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1923).
Przybyło 130 delegatów i zaproszonych gości. Zjazd otworzył i powitał przybyłych Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP. W krótkim przemówieniu przedstawił krótki rys historyczny zmian w statucie, jak również wspomniał siedmiu działaczy Stowarzyszenia – członków honorowych, mających prawa  delegatów na zjazd, którzy zmarli podczas obecnej kadencji władz.

Przedyskutowane zmiany w statucie zostały przyjęte przez delegatów. Przewodniczący prezydium zjazdu Stanisław Kozłowski podziękował przybyłym za udział w obradach i oficjalnie zakończył Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.

więcej

Back to top