fbpx

2017-08-07

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest współorganizatorem bezpłatnej konferencji "Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości", która odbędzie się 3 października 2017 r. w Warszawie. Pozostali organizatorzy to: Ministerstwo Rozwoju, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów, CSRinfo, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC, ACCA Think Ahead.

Cel konferencji stanowi przedstawienie:

  • zakresu przedmiotowego raportowania niefinansowego oraz metod jego ustalania, 
  • wiodących zagranicznych i krajowych standardów raportowania,
  • obowiązków ustawowych i praktyki audytu sprawozdań niefinansowych.

Konferencję patronatem honorowym objęli: Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Banków Polskich.

Zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w konferencji na  www.konferencja03102017.csrinfo.org
Rejestracja rozpocznie się 4 września 2017 r. - liczba miejsc jest ograniczona

2017-08-07

Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce objęło patronatem konferencję "Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu - rola systemu informacyjnego rachunkowości", organizowaną 6 października 2017 r. w Warszawie przez Katedrę Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej z okazji 25-lecia Katedry.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w niej - konferencja jest bezpłatna.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej  - pobierz

2017-08-03

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2017 r. w godz. 10.00 - 12.30 odbędzie się w Warszawie konferencja konsultacyjna poświęcona dokumentowi dyskusyjnemu Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) pt.: „Inicjatywy ws. ujawnień - Zasady ujawnień”, który proponuje nowe zasady dotyczące miejsca i sposobu ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych tak, aby poprawić ich jakość dla końcowych odbiorców.

Omawiany dokument dostępny jest w języku angielskim: http://www.ifrs.org/…/discussion-paper-disclosure-initiativ…

Konferencja jest współorganizowana przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR). Jej celem jest zebranie komentarzy, opinii i wniosków na temat ujawnień informacji w ujęciu IASB.

Konferencja będzie się odbywała w języku polskim/angielskim z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące sposobu rejestracji, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod linkiem: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file…

2017-06-23

 

franciszek wala

O obecnej roli księgowego w biznesie i ewolucji zawodu w zmieniających się realiach gospodarczych mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes Franciszek Wala, a red. Wiesława Moczydłowska omówiła cztery panele kongresowe w artykule "Zmieniająca się funkcja rachunkowości".

Link do wywiadu

2017-06-21

 

1 prof aldona kamelasowinska 5

Następuje intelektualizacja zawodu księgowego. Współczesny księgowy musi znać prawo spółek, żeby wiedzieć jak choćby dany instrument zaksięgować, czy jako akcje, czy jako obligacje. Musi znać prawo administracyjne, bo musi wiedzieć jak koncesje, licencje, pozwolenia wpływają na składniki majątku. Musi znać prawo cywilne i precyzyjnie umieć przeczytać umowę leasingową czy też inną. Musi znać systemy komputerowe. I na końcu musi znać i umieć księgowość – powiedziała prof. Aldona Kamela-Sowińska w wywiadzie udzielonym dla Infor.pl.

Link do wywiadu

Back to top