fbpx

W celu wsparcia rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości i wynikającą stąd potrzebą szkolenia w zakresie organizacji tych usług, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustanowił tytuł „Certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych, nadawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, gwarantuje, iż legitymująca się nim osoba posiada sprawdzoną oraz aktualizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania usług księgowych, czemu służą wymagane coroczne, obowiązkowe i potwierdzone szkolenia. SKwP na swojej stronie internetowej prowadzi ogólnodostępny, aktualny rejestr osób posiadających tytuł CEUK. Osoby nie spełniające obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego zostają wykreślone ze wspomnianego rejestru i tracą zdobyty tytuł zawodowy.

Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych może uzyskać osoba, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku
    w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
  2. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
  3. rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
  4. uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku,
  5. jest członkiem Stowarzyszenia.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi:

system nadawania tytułu:

ustawiczne doskonalenie zawodowe: 

Regulamin ustawicznego doskonalenia zawodowego - pobierz

 


Lista - Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych

Zapraszamy na kurs

Back to top