fbpx

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkujący na terenie RP, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.

Warunki członkostwa: wpisowe 20 zł, minimalna składka roczna 50 zł.

Deklaracja członka zwyczajnego

Oryginalnie wypełnioną deklarację można przesłać wraz z dowodem wpłaty wpisowego i pierwszej składki członkowskiej na adres Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP lub składać osobiście w godzinach pracy Biura. Deklarację podpisaną podpisem kwalifikowanym można przysłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne, organizacje lub instytucje interesujące się działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarują dowolną kwotę poparcia finansowego dla Stowarzyszenia i zostaną przyjęte na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd okręgowy

Warunki członkostwa: dobrowolna składka członkowska, minimalna składka roczna 300 zł.

Deklaracja członka wspierającego

Oryginalnie wypełnioną deklarację można przesłać wraz z dowodem wpłaty pierwszej składki członkowskiej na adres Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP lub składać osobiście w godzinach pracy Biura. Deklarację podpisaną podpisem kwalifikowanym można przysłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

RODO (klauzula informacyjna) i Polityka Prywatności

 

Uchwała Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek członkowskich


CZŁONKOWIE HONOROWI

Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju nauki rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych oraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów oddanych.

W Oddziale Okręgowym w Warszawie zrzeszonych jest sześciu członków honorowych:

  • Pani Krystyna Cebula,
  • Pan dr Zdzisław Fedak,
  • Pani Irena Furmanek,
  • Pan Adam Kęsik,
  • Pan Jerzy Koniecki,
  • Pan Franciszek Wala.

STATUT STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

Przynależność do Stowarzyszenia umożliwia:

  • uzupełnianie i rozwijanie wiedzy zawodowej przez uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i zebraniach dyskusyjnych,
  • zyskiwanie bezpłatnych porad i konsultacji w sprawach zawodowych oraz otrzymywanie bezpłatnego biuletynu informującego o działalności Oddziału,
  • członkowie Stowarzyszenia (zwyczajni i wspierający) uzyskują ulgi od czesnego przy każdorazowej opłacie za szkolenie.


Przy Oddziale Okręgowym w Warszawie działają Oddziały:
Oddział w Ciechanowie - tel. 23 673 32 00
Oddział w Płocku - tel. 24 262 67 62
Oddział w Siedlcach - tel. 25 633 36 54

Składki członkowskie można wpłacać w kasie Oddziału lub na konto:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
Oddział Okręgowy w Warszawie     
01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25
Nr konta: PKO Bank Polski S.A.

31 1020 1156 0000 7402 0007 5119

Back to top