fbpx

Prezydium Klubu Biegłych Sądowych
powołane przez Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 25 lutego 2020 r.

  1. Pan Józef Kuszneruk
  2. Pani Elżbieta Marszałek
  3. Pani Barbara Natorska

WYDARZENIA

Wybory przewodniczącego Klubu Biegłych Sądowych oraz odczyt dla członków Klubu - 9 grudnia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kluby/bieglych-sadowych#sigProId81bf1f6c22
 
Odczyt „Biegły na sali sądowej”  - dr hab. nauk humanistycznych p. Paweł Nowak - 6 kwietnia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kluby/bieglych-sadowych#sigProId51308a9895
 
Odczyt „Odpowiedzialność biegłych za wydane opinie, w tym odpowiedzialność karna za wydanie fałszywej opinii” Profesor Nauk Prawnych p. Tadeusz Tomaszewski, 24 stycznia 2017 roku  
Odczyt „Status biegłego sądowego w świetle obowiązująccego prawa”  - p. Ewa Gruza - 18 maja 2017 roku  
Odczyt „Specyfika wydawania opinii dla prokuratury oraz współpraca biegłego z prokuratorem w czasie sporządzania opinii”  - p.Wojciech Mularczyk - 6 grudnia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kluby/bieglych-sadowych#sigProId4739d1cc82
Odczyt „Biegły na Sali sądowej” – dr hab. nauk humanistycznych p.Paweł Nowak - 16 kwietnia 2018 roku  
Odczyt „Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań ankietowych, statystycznych i ekonomicznych” –  dr nauk prawnych p. Paweł Ostaszewski z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości - 7 listopada 2018 roku  
Odczyt „Kontynuacja działalności według ustawy o rachunkowości, a przesłanki upadłości według prawa upadłościowego” – p.Barbara Misterska-Dragan - biegły rewident, prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - 20 stycznia 2020 roku  

Back to top