Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 5 w związku z § 7 ust. 3 Regulaminu działalności klubów Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zatwierdzonego uchwałą nr 138/2009 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2009 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie powołał Prezydium Zarządu "Klubu młodego księgowego przy Akademii Finansów i Biznesu VISTULA" do końca kadencji 2012 - 2015 w składzie:

  1. Katarzyna Orzechowska - przewodniczący
  2. Monika Różycka - wiceprzewodniczący
  3. Katarzyna Milewicz - sekretarz

Zobacz na Facebook'u - (tutaj)

 

WYDARZENIA

Odczyt „Rozliczenie dochodów zagranicznych w zeznaniu rocznym” - p. Marcin Jamroży - 23 marca 2016 r.
Odczyt „Syntetyczna ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa na podstawie jej sprawozdania finansowego” - p. Małgorzata Trentowska 25 listopada 2016 r.
Odczyt „Roczne zeznanie podatkowe” - p. Julita Szukała - 20 marca 2017 r.

Back to top