Władze

Koła Branżowego Biur Rachunkowych

Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

- kadencja na lata 2015 - 2018

 

1.Elżbieta Woźnicka Prezes Zarządu Koła
2. Anna Socha Zastępca Prezesa Zarządu Koła
3. Wiesława Nahorniak Sekretarz Zarządu Koła
4. Ewa Komorowska Członek
5. Agata Matyjasek Członek

Organizacja Klubów Dyskusyjnych:

  - każdy ostatni piątek miesiąca godz. 16.30 z wyłączeniem m-cy wakacyjnych i grudnia.

 

WYDARZENIA

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków  Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP - 9 stycznia 2015 roku
Odczyt - "Zmiany w podatku VAT" - p. Małgorzata Militz - 16 stycznia 2015 roku
Odczyt - "Podatki dochodowe w 2015 roku - wybrane zagadnienia" - p. Ewelina Bugaj - 6 marca 2015 roku
Odczyt - "Ochrona danych osobowych - wybrane zagadnienia" - p. Maria Marek - 10 kwietnia 2015 roku
Odczyt - "Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 roku" - p. Małgorzata Mazurkiewicz - 22 maja 2015 roku
Odczyt - "Leasing w prawie bilansowym i podatkowym" - p. Joanna Dębska - 12 czerwca 2015 roku
Odczyt - "Zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych" - p. Katarzyna Tomala - 2 października 2015 roku
Odczyt - "Nowelizacja ustawy o rachunkowości" - p. Agnieszka Gajewska - 6 listopada 2015 roku
Odczyt - "Nowelizacja Kodeksu pracy" - p. Krystyna Raczyńska-Styczek - 4 grudnia 2015 roku
Odczyt - "Umowy cywilnoprawne w praktyce" - p. Elżbieta Młynarska-Wełpa - 15 stycznia 2016 roku
Odczyt - "Kierunki zmian w podatku od towarów i usług oraz wybrane bieżące problemy" - p. Aneta Pożarowska- 5 lutego 2016 roku
XVI Wyjazdowa Konferencja Koła Biur Rachunkowych
Odczyt - "Ordynacja podatkowa" - p. Jarosław Żemantowski - 4 marca 2016 roku
Odczyt - "Zmiany w ustawie o rachunkowości - praktyczne rozwiązania" - p. Agnieszka Gajewska - 8 kwietnia 2016 roku  
Odczyt - "Inwestycje w nieruchomości - zakres, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym" - p. Małgorzata Trentowska - 6 maja 2016 roku  
Odczyt - "Leasing u korzystającego - prawo bilansowe i podatkowe" - p. Adam Kęsik - 10 czerwca 2016 roku  
Odczyt - "JPK – wybrane zagadnienia" - p. Grzegorz Tomala - 7 października 2016 roku  
Odczyt - "Rachunkowość przedsięwzięć partnerstwa publiczno - prywatnego" - p. Bogdan Gajos - 18 listopada 2016 roku
Odczyt - "Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – wybrane zagadnienia" - p. Katarzyna Tomala - 2 grudnia 2016 roku
Odczyt - „Podatek od towarów i usług po nowelizacji-wybrane zagadnienia” - p. Jarosław Żemantowski  - 13 stycznia 2017 roku  
Odczyt - „Jednolity plik kontrolny - wybrane zagadnienia” - p. Agnieszka Gajewska -3 lutego 2017 roku  
XVII Wyjazdowa Konferencja Koła Biur Rachunkowych
Odczyt - „Odpowiedzialność księgowych z tytułu nowych przepisów dotyczących sankcji ” - p. Przemysław Powierza - 10 marca 2017 roku
Odczyt - „Zmiana ustawy o minimalnej stawce godzinowej wynagrodzenia za pracę zleceniobiorców i jej przełożenie na faktury wystawiane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ” - p. Elżbieta Młynarska-Wełpa - 7 kwietnia 2017 roku  
Odczyt - „Zmiany w Kodeksie spółek handlowych ” - p. Maria Marek - 5 maja 2017 roku
Odczyt - „Rozliczenia podatkowe spółek osobowych ” - p. Katarzyna Tomala - 2 czerwca 2017 roku  
Odczyt - „Unijna reforma ochrony danych osobowych – aspekty praktyczne” p. Tomasz Osiej - 6 października  2017 r.
Odczyt nt. "Jednolity Plik Kontrolny - wdrożenie, zmiany oraz ich wpływ na procesy biznesowe zachodzące w podmiotach" - p. Agnieszka Gajewska 3 listopada 2017 roku
Odczyt nt. "Podatek dochodowy – zmiany według aktualnego stanu legislacji" - p. Katarzyna Tomala - 1 grudnia 2017 roku
Odczyt nt. "Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym" - p. Joanna Dębska - 12 stycznia 2018 roku  

 


Back to top