Władze

Koła Członkowskiego Spółek prawa handlowego i cywilnych

Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

- kadencja lata 2019 - 2022

 

1. Agnieszka Gajewska Prezes Zarządu Koła
2. Aleksandra Gwiazdowska Wiceprezes Zarządu Koła
3. Henryka Makowska Sekretarz Zarządu Koła
4. Sebastian Chochół Członek
5. Małgorzata Trentowska Członek

 

Organizacja Klubów Dyskusyjnych:

- każdy drugi wtorek miesiąca godz. 16.30 z wyłączeniem m-cy wakacyjnych (lipiec - sierpień)

 

 

WYDARZENIA

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków  Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP - 6 lutego 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdef85136c1c
Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków  Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP - 8 stycznia 2019 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIda019032ad4
Odczyt - "Zmiany w podatku VAT" - p. Małgorzata Militz - 16 stycznia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdacdfef9c2c
Odczyt - "Podatki dochodowe w 2015 roku - wybrane zagadnienia" - p. Ewelina Bugaj - 6 marca 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdb2f054a26f
Odczyt - "Ochrona danych osobowych - wybrane zagadnienia" - p. Maria Marek - 10 kwietnia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId4a6206a282
Odczyt - "Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 roku" - p. Małgorzata Mazurkiewicz - 22 maja 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIda2b872f99c
 
Odczyt - "Leasing w prawie bilansowym i podatkowym" - p. Joanna Dębska - 12 czerwca 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIda239e912cd
 
Odczyt - "Zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych" - p. Katarzyna Tomala - 2 października 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId9b19273467
Odczyt - "Nowelizacja ustawy o rachunkowości" - p. Agnieszka Gajewska - 6 listopada 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId17091c68a4
Odczyt - "Nowelizacja Kodeksu pracy - p. Krystyna Raczyńska-Styczek - 4 grudnia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdf29076c0b5
 
Odczyt - "Umowy cywilnoprawne w praktyce" - p. Elżbieta Młynarska-Wełpa - 15 stycznia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId3afdfd840b
Odczyt - "Kierunki zmian w podatku od towarów i usług oraz wybrane bieżące problemy" - p. Aneta Pożarowska- 5 lutego 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId89a8cb840d
 
Odczyt - "Ordynacja podatkowa" - p. Jarosław Żemantowski - 4 marca 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId278454ccdd
 
Odczyt - "Zmiany w ustawie o rachunkowości - praktyczne rozwiązania" - p. Agnieszka Gajewska - 8 kwietnia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIda7973a1cfa
 
Odczyt - "Inwestycje w nieruchomości - zakres, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym" - p. Małgorzata Trentowska - 6 maja 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdc7d1f31c6e
 
Odczyt - "Leasing u korzystającego - prawo bilansowe i podatkowe" - p. Adam Kęsik - 10 czerwca 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdc305376998
 
Odczyt - "JPK – wybrane zagadnienia" - p. Grzegorz Tomala - 7 października 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId36cbbe6722
 
Odczyt - "Rachunkowość przedsięwzięć partnerstwa publiczno - prywatnego" - p. Bogdan Gajos - 18 listopada 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdea2035cc16
 
Odczyt - "Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – wybrane zagadnienia" - p. Katarzyna Tomala - 2 grudnia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId000df4df84
 
Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Spółek w dniach 26-29 stycznia 2017 roku w ośrodku RANCHO POD BOCIANEM w Przypkach koło Tarczyna  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId1e147b520b
Odczyt - „Podatek od towarów i usług po nowelizacji-wybrane zagadnienia” - p. Jarosław Żemantowski  - 13 stycznia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdf4a1465e03
Odczyt - „Jednolity plik kontrolny - wybrane zagadnienia” - p. Agnieszka Gajewska - 3 lutego 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdcf085f2bf8
Odczyt - „Odpowiedzialność księgowych z tytułu nowych przepisów dotyczących sankcji ” - p. Przemysław Powierza - 10 marca 2017 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIde361c8d4a4
 Odczyt - „Zmiana ustawy o minimalnej stawce godzinowej wynagrodzenia za pracę zleceniobiorców i jej przełożenie na faktury wystawiane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ” - p. Elżbieta Młynarska-Wełpa - 7 kwietnia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIde5b1c60416
 Odczyt - „Zmiany w Kodeksie spółek handlowych ” - p. Maria Marek - 5 maja 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId774e112385
 Odczyt - „Rozliczenia podatkowe spółek osobowych ” - p. Katarzyna Tomala - 2 czerwca 2017 roku  
Odczyt - „Unijna reforma ochrony danych osobowych – aspekty praktyczne” p. Tomasz Osiej - 6 października  2017 r.
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId8ced327c97
Odczyt nt. "Jednolity Plik Kontrolny - wdrożenie, zmiany oraz ich wpływ na procesy biznesowe zachodzące w podmiotach" - p. Agnieszka Gajewska 3 listopada 2017 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId24058f5c13
 Odczyt nt. "Podatek dochodowy – zmiany według aktualnego stanu legislacji" - p. Katarzyna Tomala - 1 grudnia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdb945e55776
Odczyt nt. "Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym" - p. Joanna Dębska - 12 stycznia 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId69773626df
Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Spółek w dniach 8 - 11 lutego 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId1d81dde2a9
Odczyt - "Istotne zagadnienia bilansowe i podatkowe dotyczące kapitałów własnych" - p. Małgorzata Trentowska - 16 lutego 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId98b3ffbb5a
Odczyt - "Podatek VAT w 2018 roku - aktualne problemy" - p. Aneta Pożarowska- 16 marca 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId8ad2bdaefb
Odczyt - "Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych z elementami sporządzania sprawozdania finansowego" - p. Agnieszka Gajewska - 6 kwietnia 2018 roku  
Odczyt - "Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - wybrane zagadnienia" - p. Marcin Jamroży - 11 maja 2018 roku  
Odczyt - "Podatek od towarów i usług - aktualne problemy" - p. Cezary Pieńkosz - 15 czerwca 2018 roku  
Odczyt - "Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - wybrane zagadnienia" - p. Patrycja Chodnicka - Jaworska - 5 października 2018 roku  
Odczyt - "Sprawozdanie finansowe sporządzane w formie e-struktury" - p. Agnieszka Gajewska - 16 listopada 2018 roku  

Back to top