Władze

Koła Członkowskiego Spółek prawa handlowego i cywilnych

Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

- kadencja lata 2015 - 2018

 

1. Aleksandra Gwiazdowska Prezes Zarządu Koła
2. Agnieszka Gajewska Zastępca Prezesa Zarządu Koła
3. Henryka Makowska Sekretarz Zarządu Koła
4. Julita Szukała Członek
5. Małgorzata Trentowska Członek

 

Organizacja Klubów Dyskusyjnych:

- każdy drugi wtorek miesiąca godz. 16.30 z wyłączeniem m-cy wakacyjnych (lipiec - sierpień)

 

 

WYDARZENIA

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków  Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP - 6 lutego 2015 rok
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdef85136c1c
Odczyt - "Zmiany w podatku VAT" - p. Małgorzata Militz - 16 stycznia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdf0c2ea0441
Odczyt - "Podatki dochodowe w 2015 roku - wybrane zagadnienia" - p. Ewelina Bugaj - 6 marca 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId9da0e4db38
Odczyt - "Ochrona danych osobowych - wybrane zagadnienia" - p. Maria Marek - 10 kwietnia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId5e17e449d8
Odczyt - "Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 roku" - p. Małgorzata Mazurkiewicz - 22 maja 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIde6b5583355
 
Odczyt - "Leasing w prawie bilansowym i podatkowym" - p. Joanna Dębska - 12 czerwca 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdd891241f82
 
Odczyt - "Zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych" - p. Katarzyna Tomala - 2 października 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIde8779c7313
Odczyt - "Nowelizacja ustawy o rachunkowości" - p. Agnieszka Gajewska - 6 listopada 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdeeba5100e6
Odczyt - "Nowelizacja Kodeksu pracy - p. Krystyna Raczyńska-Styczek - 4 grudnia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdc26674ac7f
 
Odczyt - "Umowy cywilnoprawne w praktyce" - p. Elżbieta Młynarska-Wełpa - 15 stycznia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdbf69495246
Odczyt - "Kierunki zmian w podatku od towarów i usług oraz wybrane bieżące problemy" - p. Aneta Pożarowska- 5 lutego 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId272a751203
 
Odczyt - "Ordynacja podatkowa" - p. Jarosław Żemantowski - 4 marca 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId1c2b45085d
 
Odczyt - "Zmiany w ustawie o rachunkowości - praktyczne rozwiązania" - p. Agnieszka Gajewska - 8 kwietnia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdc1efe811a9
 
Odczyt - "Inwestycje w nieruchomości - zakres, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym" - p. Małgorzata Trentowska - 6 maja 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId5fb3ddbe9c
 
Odczyt - "Leasing u korzystającego - prawo bilansowe i podatkowe" - p. Adam Kęsik - 10 czerwca 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdf9d002a861
 
Odczyt - "JPK – wybrane zagadnienia" - p. Grzegorz Tomala - 7 października 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId6116cefea2
 
Odczyt - "Rachunkowość przedsięwzięć partnerstwa publiczno - prywatnego" - p. Bogdan Gajos - 18 listopada 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId247bd89905
 
Odczyt - "Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – wybrane zagadnienia" - p. Katarzyna Tomala - 2 grudnia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId33dd9ad193
 
Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Spółek w dniach 26-29 stycznia 2017 roku w ośrodku RANCHO POD BOCIANEM w Przypkach koło Tarczyna  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdc9367f8637
Odczyt - „Podatek od towarów i usług po nowelizacji-wybrane zagadnienia” - p. Jarosław Żemantowski  - 13 stycznia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId74a0e3c470
Odczyt - „Jednolity plik kontrolny - wybrane zagadnienia” - p. Agnieszka Gajewska - 3 lutego 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId2ed1975839
Odczyt - „Odpowiedzialność księgowych z tytułu nowych przepisów dotyczących sankcji ” - p. Przemysław Powierza - 10 marca 2017 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIda566fe849e
 Odczyt - „Zmiana ustawy o minimalnej stawce godzinowej wynagrodzenia za pracę zleceniobiorców i jej przełożenie na faktury wystawiane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ” - p. Elżbieta Młynarska-Wełpa - 7 kwietnia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId804e409350
 Odczyt - „Zmiany w Kodeksie spółek handlowych ” - p. Maria Marek - 5 maja 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdb04821025e
 Odczyt - „Rozliczenia podatkowe spółek osobowych ” - p. Katarzyna Tomala - 2 czerwca 2017 roku  
Odczyt - „Unijna reforma ochrony danych osobowych – aspekty praktyczne” p. Tomasz Osiej - 6 października  2017 r.
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId5a7b3b1199
Odczyt nt. "Jednolity Plik Kontrolny - wdrożenie, zmiany oraz ich wpływ na procesy biznesowe zachodzące w podmiotach" - p. Agnieszka Gajewska 3 listopada 2017 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId8caac5468b
 Odczyt nt. "Podatek dochodowy – zmiany według aktualnego stanu legislacji" - p. Katarzyna Tomala - 1 grudnia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId3e896943a2
Odczyt nt. "Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym" - p. Joanna Dębska - 12 stycznia 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId5961dccc6f
Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Spółek w dniach 8 - 11 lutego 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId510908d8e7
Odczyt - "Istotne zagadnienia bilansowe i podatkowe dotyczące kapitałów własnych" - p. Małgorzata Trentowska - 16 lutego 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdaf5eacdea4
Odczyt - "Podatek VAT w 2018 roku - aktualne problemy" - p. Aneta Pożarowska- 16 marca 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId3a052b1f12
Odczyt - "Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych z elementami sporządzania sprawozdania finansowego" - p. Agnieszka Gajewska - 6 kwietnia 2018 roku  
Odczyt - "Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - wybrane zagadnienia" - p. Marcin Jamroży - 11 maja 2018 roku  
Odczyt - "Podatek od towarów i usług - aktualne problemy" - p. Cezary Pieńkosz - 15 czerwca 2018 roku  
Odczyt - "Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - wybrane zagadnienia" - p. Patrycja Chodnicka - Jaworska - 5 października 2018 roku  
Odczyt - "Sprawozdanie finansowe sporządzane w formie e-struktury" - p. Agnieszka Gajewska - 16 listopada 2018 roku  

Back to top