fbpx

Władze

Koła Członkowskiego Spółek prawa handlowego i cywilnych

Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

- kadencja lata 2019 - 2022

 

1. Agnieszka Gajewska Prezes Zarządu Koła
2. Aleksandra Gwiazdowska Wiceprezes Zarządu Koła
3. Henryka Makowska Sekretarz Zarządu Koła
4. Sebastian Chochół Członek
5. Małgorzata Trentowska Członek

 

PLAN TERMINÓW KLUBÓW DYSKUSYJNYCH
KOŁA CZŁONKOWSKIEGO SPÓŁEK
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ostatnia środa miesiąca

  1. 25.09.2019 - g. 16.30
  2. 30.10.2019 - g. 16.30
  3. 27.11.2019 - g. 16.30
  4. 29.01.2020 - g. 16.30
  5. 26.02.2020 - g. 16.30
  6. 25.03.2020 - g. 16.30
  7. 29.04.2020 - g. 16.30
  8. 27.05.2020 - g. 16.30
  9. 24.06.2020 - g. 16.30

 


WYDARZENIA

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków  Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP - 6 lutego 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdef85136c1c
Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków  Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP - 8 stycznia 2019 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIda019032ad4
Odczyt - "Zmiany w podatku VAT" - p. Małgorzata Militz - 16 stycznia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdacdfef9c2c
Odczyt - "Podatki dochodowe w 2015 roku - wybrane zagadnienia" - p. Ewelina Bugaj - 6 marca 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdb2f054a26f
Odczyt - "Ochrona danych osobowych - wybrane zagadnienia" - p. Maria Marek - 10 kwietnia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId4a6206a282
Odczyt - "Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 roku" - p. Małgorzata Mazurkiewicz - 22 maja 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIda2b872f99c
 
Odczyt - "Leasing w prawie bilansowym i podatkowym" - p. Joanna Dębska - 12 czerwca 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIda239e912cd
 
Odczyt - "Zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych" - p. Katarzyna Tomala - 2 października 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId9b19273467
Odczyt - "Nowelizacja ustawy o rachunkowości" - p. Agnieszka Gajewska - 6 listopada 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId17091c68a4
Odczyt - "Nowelizacja Kodeksu pracy - p. Krystyna Raczyńska-Styczek - 4 grudnia 2015 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdf29076c0b5
 
Odczyt - "Umowy cywilnoprawne w praktyce" - p. Elżbieta Młynarska-Wełpa - 15 stycznia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId3afdfd840b
Odczyt - "Kierunki zmian w podatku od towarów i usług oraz wybrane bieżące problemy" - p. Aneta Pożarowska- 5 lutego 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId89a8cb840d
 
Odczyt - "Ordynacja podatkowa" - p. Jarosław Żemantowski - 4 marca 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId278454ccdd
 
Odczyt - "Zmiany w ustawie o rachunkowości - praktyczne rozwiązania" - p. Agnieszka Gajewska - 8 kwietnia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIda7973a1cfa
 
Odczyt - "Inwestycje w nieruchomości - zakres, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym" - p. Małgorzata Trentowska - 6 maja 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdc7d1f31c6e
 
Odczyt - "Leasing u korzystającego - prawo bilansowe i podatkowe" - p. Adam Kęsik - 10 czerwca 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdc305376998
 
Odczyt - "JPK – wybrane zagadnienia" - p. Grzegorz Tomala - 7 października 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId36cbbe6722
 
Odczyt - "Rachunkowość przedsięwzięć partnerstwa publiczno - prywatnego" - p. Bogdan Gajos - 18 listopada 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdea2035cc16
 
Odczyt - "Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – wybrane zagadnienia" - p. Katarzyna Tomala - 2 grudnia 2016 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId000df4df84
 
Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Spółek w dniach 26-29 stycznia 2017 roku w ośrodku RANCHO POD BOCIANEM w Przypkach koło Tarczyna  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId1e147b520b
Odczyt - „Podatek od towarów i usług po nowelizacji-wybrane zagadnienia” - p. Jarosław Żemantowski  - 13 stycznia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdf4a1465e03
Odczyt - „Jednolity plik kontrolny - wybrane zagadnienia” - p. Agnieszka Gajewska - 3 lutego 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdcf085f2bf8
Odczyt - „Odpowiedzialność księgowych z tytułu nowych przepisów dotyczących sankcji ” - p. Przemysław Powierza - 10 marca 2017 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIde361c8d4a4
 Odczyt - „Zmiana ustawy o minimalnej stawce godzinowej wynagrodzenia za pracę zleceniobiorców i jej przełożenie na faktury wystawiane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ” - p. Elżbieta Młynarska-Wełpa - 7 kwietnia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIde5b1c60416
 Odczyt - „Zmiany w Kodeksie spółek handlowych ” - p. Maria Marek - 5 maja 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId774e112385
 Odczyt - „Rozliczenia podatkowe spółek osobowych ” - p. Katarzyna Tomala - 2 czerwca 2017 roku  
Odczyt - „Unijna reforma ochrony danych osobowych – aspekty praktyczne” p. Tomasz Osiej - 6 października  2017 r.
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId8ced327c97
Odczyt nt. "Jednolity Plik Kontrolny - wdrożenie, zmiany oraz ich wpływ na procesy biznesowe zachodzące w podmiotach" - p. Agnieszka Gajewska 3 listopada 2017 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId24058f5c13
 Odczyt nt. "Podatek dochodowy – zmiany według aktualnego stanu legislacji" - p. Katarzyna Tomala - 1 grudnia 2017 roku  
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProIdb945e55776
Odczyt nt. "Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym" - p. Joanna Dębska - 12 stycznia 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId69773626df
Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Spółek w dniach 8 - 11 lutego 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId1d81dde2a9
Odczyt - "Istotne zagadnienia bilansowe i podatkowe dotyczące kapitałów własnych" - p. Małgorzata Trentowska - 16 lutego 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId98b3ffbb5a
Odczyt - "Podatek VAT w 2018 roku - aktualne problemy" - p. Aneta Pożarowska- 16 marca 2018 roku
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId8ad2bdaefb
Odczyt - "Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych z elementami sporządzania sprawozdania finansowego" - p. Agnieszka Gajewska - 6 kwietnia 2018 roku  
Odczyt - "Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - wybrane zagadnienia" - p. Marcin Jamroży - 11 maja 2018 roku  
Odczyt - "Podatek od towarów i usług - aktualne problemy" - p. Cezary Pieńkosz - 15 czerwca 2018 roku  
Odczyt - "Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - wybrane zagadnienia" - p. Patrycja Chodnicka - Jaworska - 5 października 2018 roku  
Odczyt - "Sprawozdanie finansowe sporządzane w formie e-struktury" - p. Agnieszka Gajewska - 16 listopada 2018 roku  
Odczyt - "Wybrane zagadnienia z podatku VAT - najnowsze zmiany" - p. Aneta Lech - 18 lutego 2019 roku, 6 marca 2019 roku  
Odczyt - "Schematy podatkowe - wybrane zagadnienia" - p. Katarzyna Dokukin - 5 kwietnia 2019 roku  
Odczyt - "Bieżące zmiany w poadatku VAT 2019/2020" - p. Ewa  Komorowska - 9 października 2019 roku, 16 października  
III Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Spółek 
View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/kola-branzowe/kolo-spolek#sigProId36ae66b0f0

Back to top