KOMISJA DS. CZŁONKOWSKICH

Działając na podstawie art. 36 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie
w dniu 11 czerwca 2015 roku powołał Komisję ds. Członkowskich w składzie:

 

 1. Pani Agata Matyjasek - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Krystyna Cebula - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pani Irena Morawska - Sekretarz Komisji,
 4. Pan Arkadiusz Dziełakowski,
 5. Pani Irena Furmanek,
 6. Pani Aleksandra Gwiazdowska,
 7. Pani Magdalena Kozak,
 8. Pani Irena Krupińska,
 9. Pani Jadwiga Łęczycka,
 10. Pan Jan Oleksa,
 11. Pani Danuta Snakowska,
 12. Pani Elżbieta Woźnicka,
 13. Pani Grażyna Wróblewska.

Do zadań Komisji ds. członkowskich należy:

 • opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia i skreślenia członków wspierających oraz przedkładanie ich Zarządowi Oddziału,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych oraz przedkładanie ich Zarządowi Oddziału,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych  oraz przedkładanie ich Zarządowi Oddziału,
 • określanie kierunków działania zmierzających do utrzymania istniejącego stanu członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i wspierających,
 • określanie kierunków działania zmierzających do pozyskania nowych członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i wspierających,
 • koordynowanie prac związanych z organizowaniem bezpłatnych odczytów na rzecz członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i wspierających,
 • określanie kierunków działania związanych z integracją członków jednostek organizacyjnych Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • określanie kierunków działania związanych z popularyzacją celów Stowarzyszenia wśród uczniów szkół średnich oraz studentów,
 • określanie kierunków działania związanych z propagowaniem tytułów ustanowionych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce spełniających kryteria zawodowego księgowego według standardów IFAC,
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”,
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • opiniowanie wniosków o powołanie oraz likwidację jednostek organizacyjnych Oddziału,
 • upowszechniania zasad „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości” oraz pozyskiwanie nowych sygnatariuszy tego Kodeksu.

Back to top