fbpx

KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE


Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 3 ust. 1  Regulaminu przeprowadzania egzaminów wewnętrznych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 roku powołał Komisję Egzaminacyjną Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w składzie:

 

 • Pan Paweł Przedpełski - Przewodniczący Komisji,
 • Pani Maria Rasińska - Wiceprzewodniczący Komisji,
 • Pani Magdalena Liber - Wiceprzewodniczący Komisji,
 • Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa - Sekretarz Komisji,
 • Pani Jadwiga Godlewska,
 • Pan Grzegorz Klusek,
 • Pani Angelika Patrycja Marciniak,
 • Pan Cezary Pieńkosz,
 • Pani Dorota Połaska,
 • Pani Ewa Skórzewska,
 • Pani Katarzyna Tomala.

 

Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:

 • opiniowanie standardów egzaminów,
 • recenzowanie i podejmowanie decyzji o wpisaniu do bazy zadań egzaminacyjnych i wzorców prawidłowych odpowiedzi oraz ich oceny,
 • nadzorowanie przeprowadzania egzaminów w ośrodkach szkoleniowych Oddziału,
 • rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminu,
 • powoływanie i odwoływanie egzaminatorów oraz prowadzenie ich listy,
 • rozpatrywanie odwołań dotyczących nieprawidłowości w procedurze przeprowadzania egzaminów,
 • wnioskowanie do Prezydium i Zarządu Oddziału o zmianę przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH
PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART. 82 USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY OSOBĄ PROWADZĄCĄ JEST STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
(pobierz)

Formularze do pobrania:

 • podanie o egzamin poprawkowy - pobierz,

 • podanie o powtórne sprawdzenie pracy egzaminacyjnej - pobierz,

 • podanie o przesunięcie egzaminu końcowego - pobierz,

 • upoważnienie do odbioru dokumentów - pobierz.

Cena egzaminu poprawkowego (każdy termin) - 160,00 zł - (Uchwała nr 261/2019 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty za egzaminy wewnętrzne przeprowadzane w terminach poprawkowych)

Dodatkowe opłaty (Uchwała nr 262/2019 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowych opłat ...):

 • za wydanie duplikatu wszystkich rodzajów zaświadczeń i certyfikatów na kwotę 80,00 zł za jedno zaświadczenie lub certyfikat,
 • za wydanie zaświadczenia o ocenie z egzaminu na kwotę 60,00 zł za jedno zaświadczenie,
 • za wydanie wszystkich rodzajów zaświadczeń i certyfikatów w języku obcym na kwotę 150,00 zł za jedno zaświadczenie lub certyfikat. 

Sprawy dotyczące egzaminów prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW KOMISJI

Data

Godziny
28.11.2019 11:00 - 13:00
14.12.2019 11:00 - 13:00
25.01.2020 11:00 - 13:00
29.02.2020 11:00 - 13:00
28.03.2020 10:00 - 12:00
25.04.2020 10:00 - 12:00
30.05.2020 11:00 - 13:00
27.06.2020 11:00 - 13:00
29.07.2020 15:00 - 17:00
11.08.2020 15:00 - 17:00

Przed przyjściem na dyżur należy zapisać się w sekretariacie 

Działu Szkolenia – tel. 22 862 35 75, 22 862 52 93

Back to top