KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE


Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania egzaminów wewnętrznych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego dla których zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 18 czerwca 2015 roku powołało Komisję Egzaminacyjną Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w składzie:

1. Pan Paweł Przedpełski Przewodniczący
2. Pan Andrzej Skórzewski Wiceprzewodniczący
3. Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa Sekretarz
4. Pani Jadwiga Godlewska Członek
5. Pan Grzegorz Klusek Członek
6. Pani Maria Rasińska Członek
7. Pani Maria Renda Członek
8. Pani Katarzyna Tomala
Członek
9. Pani Katarzyna Zasiewska Członek

 

Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:

 • opiniowanie standardów egzaminów,
 • recenzowanie i podejmowanie decyzji o wpisaniu do bazy zadań egzaminacyjnych i wzorców prawidłowych odpowiedzi oraz ich oceny,
 • nadzorowanie przeprowadzania egzaminów w ośrodkach szkoleniowych Oddziału,
 • rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminu,
 • powoływanie i odwoływanie egzaminatorów oraz prowadzenie ich listy,
 • rozpatrywanie odwołań dotyczących nieprawidłowości w procedurze przeprowadzania egzaminów,
 • wnioskowanie do Prezydium i Zarządu Oddziału o zmianę przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH
PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART. 82 USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY OSOBĄ PROWADZĄCĄ JEST STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
(pobierz)

Formularze do pobrania:

 • podanie o egzamin poprawkowy - pobierz,

 • podanie o powtórne sprawdzenie pracy egzaminacyjnej - pobierz,

 • podanie o przesunięcie egzaminu końcowego - pobierz,

 • upoważnienie do odbioru dokumentów - pobierz.

Cena egzaminu poprawkowego (każdy termin) - 100,00 zł - (Uchwała nr 166/2015 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za egzaminy wewnętrzne przeprowadzane w terminach poprawkowych)

Dodatkowe opłaty (Uchwała nr 167/2015 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 22 października 2015 rok w sprawie ustalenia dodatkowych opłat ...):

 • za wydanie duplikatu wszystkich rodzajów zaświadczeń i certyfikatów na kwotę 50,00 zł za jedno zaświadczenie lub certyfikat,
 • za wydanie zaświadczenia o ocenie z egzaminu na kwotę 50,00 zł za jedno zaświadczenie,
 • za wydanie wszystkich rodzajów zaświadczeń i certyfikatów w języku obcym na kwotę 100,00 zł za jedno zaświadczenie lub certyfikat. 

Sprawy dotyczące egzaminów prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW KOMISJI

Data

Godziny
25.05.2019 11:00 - 13:00
07.07.2019 11:00 - 13:00

Przed przyjściem na dyżur należy zapisać się w sekretariacie 

Działu Szkolenia – tel. 22 862 35 75, 22 862 52 93

Back to top