KOMISJA KONSULTACYJNA

 

Działając na podstawie art. 36 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 11 czerwca 2015 roku powołał Komisję Konsultacyjną w składzie:

 1. Pan Waldemar Molenda - Przewodniczący Komisji,
 2. Pan Adam Kęsik - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pani Krystyna Raczyńska – Styczek - Sekretarz Komisji,
 4. Pani Ewelina Bugaj,
 5. Pani Krystyna Cebula,
 6. Pani Agnieszka Czarnecka,
 7. Pan Łukasz Marek Godlewski,
 8. Pani Janina Kozakiewicz,
 9. Pani Henryka Makowska,
 10. Pani Maria Marek,
 11. Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa,
 12. Pan Jan Mroczkowski,
 13. Pan Cezary Pieńkosz,
 14. Pani Aneta Lech (Pożarowska),
 15. Pani Maria Renda,
 16. Pani Grażyna Skrajnowska,
 17. Pan Kazimierz Sobka,
 18. Pan Grzegorz Tomala,
 19. Pani Wanda Wojas.

Do zadań Komisji konsultacyjnej należy:

 • udzielanie bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym  i członkom wspierającym Stowarzyszenia,
 • określanie kierunków działania związanych z działalnością konsultacyjną Oddziału,
 • współpraca z Zarządem Głównym SKwP w zakresie opiniowania aktów prawnych.


Konsultacje odbywają się w środy w godzinach 14.00 - 16.00 (16:00 - 18:00) w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie przy ulicy Płockiej 17 lok. 25 (tel. 22 862 52 96) według następującego harmonogramu:
 

Data Rachunkowość Podatki Prawo pracy,
prawo cywilne,
prawo gospodarcze
Płace
12 grudnia Waldemar Molenda      
18 grudnia   Grzegorz Tomala
(16.30 - 18.30)
   
19 grudnia Wanda Wojas
(16.00 - 18.00)
     
9 stycznia Barbara Rafalska
(16.00 - 18.00)
Ewelina Bugaj
(16.00 - 18.00)
   
16 stycznia Adam Kęsik      
22 stycznia Janina Kozakiewicz Cezary Pieńkosz    
30 stycznia Agnieszka Czarnecka      
6 lutego Maria Renda
(16.00 - 18.00)
Aneta Lech
(16.45 - 18.45)
Krystyna
Raczyńska-Styczek
(16.00 - 18.00)
Elżbieta
Młynarska - Wełpa
(16.00 - 18.00)
13 lutego Łukasz Godlewski
Kazimierz Sobka
specjalista w zakresie kontynuacji
działalności i prawa upadłościowego
i naprawczego
     
20 lutego Grażyna Skrajnowska Grzegorz Tomala    
27 lutego Barbara Rafalska      
6 marca Henryka Makowska
(16.00 - 18.00)
Aneta Lech
(16.45 - 18.45)
Maria Marek
(16.00 - 18.00)
 
13 marca Adam Kęsik      
20 marca Wanda Wojas Grzegorz Tomala    
27 marca Waldemar Molenda      
3 kwietnia Wanda Wojas
(16.00 - 18.00)
Cezary Pieńkosz
(16.00 - 18.00)
Maria Marek
(16.00 - 18.00)
Elżbieta
Młynarska - Wełpa
(16.00 - 18.00)
10 kwietnia Łukasz Godlewski      
17 kwietnia Grażyna Skrajnowska Ewelina Bugaj    
24 kwietnia Maria Renda
Kazimierz Sobka
specjalista w zakresie kontynuacji
działalności i prawa upadłościowego
i naprawczego
     
8 maja Wanda Wojas
(16.00 - 18.00)
Aneta Lech
(16.45 - 18.45)
Krystyna
Raczyńska-Styczek
(16.00 - 18.00)
 
15 maja Adam Kęsik      
22 maja Janina Kozakiewicz Cezary Pieńkosz    
29 maja Łukasz Godlewski      
5 czerwca Grażyna Skrajnowska
(16.00 - 18.00)
Ewelina Bugaj
(16.00 - 18.00)
Maria Marek
(16.00 - 18.00)
Elżbieta
Młynarska - Wełpa
(16.00 - 18.00)
12 czerwca Waldemar Molenda      
19 czerwca Barbara Rafalska Jan Mroczkowski    
26 czerwca Agnieszka Czarnecka      
3 lipca Maria Renda
(16.00 - 18.00)
Grzegorz Tomala
(16.00 - 18.00)
Krystyna
Raczyńska-Styczek
(16.00 - 18.00)
Elżbieta
Młynarska - Wełpa
(16.00 - 18.00)
21 sierpnia Kazimierz Sobka
specjalista w zakresie kontynuacji
działalności i prawa upadłościowego
i naprawczego
     
28 sierpnia Henryka Makowska
(14.00 - 16.00)
Ewelina Bugaj
(16.00 - 18.00)
Maria Marek
(16.00 - 18.00)
Elżbieta
Młynarska - Wełpa
(16.00 - 18.00)


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA Z ODDZIAŁÓW TERENOWYCH MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH
(po wcześniejszym umówieniu rozmowy - 22-862-52-96)

Komisja Konsultacyjna działająca przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie rachunkowości, podatków oraz prawa pracy, cywilnego i gospodarczego członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Ponieważ konsultacje z natury rzeczy ograniczają się do faktów i informacji przekazanych przez osobę inicjującą spotkanie, tzn. bez dodatkowych analiz i weryfikacji dokumentów źródłowych, SKwP nie bierze odpowiedzialności za wyciągnięte wnioski i decyzje podjęte w oparciu o rozmowy z konsultantami.

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na wybraną godzinę/termin konsultacji (zgodnie z harmonogramem) - w tym celu prosimy o konakt telefoniczny pod numer 22 862 52 96 - p. Monika Makowska - w celu umówienia godziny i terminu udzielenia porady. Osoby umówione telefonicznie będą obsługiwane w pierwszej kolejności. Dopuszcza się także udzielanie konsultacji telefonicznych, z zastrzeżeniem, że konsultant będzie dysponował wolnym terminem.

Back to top