fbpx

KOMISJA KONSULTACYJNA

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 roku powołał Komisję Konsultacyjną w składzie:

 

 1. Pan Adam Kęsik - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Joanna Dębska - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pani Maria Marek - Sekretarz Komisji,
 4. Pan Sebastian Chochół,
 5. Pani Teresa Fołta,
 6. Pani Magdalena Giedrojć – Juraha,
 7. Pan Łukasz Marek Godlewski,
 8. Pani Marta Kostrzewa,
 9. Pani Aneta Lech,
 10. Pani Magdalena Maksymiuk,
 11. Pani Henryka Makowska,
 12. Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa,
 13. Pani Barbara Rafalska,
 14. Pan Jarosław Sekita,
 15. Pani Ewa Skórzewska,
 16. Pan Marcin Świerżewski,
 17. Pan Grzegorz Tomala,
 18. Pani Aneta Wilk – Łyś.

 

Do zadań Komisji konsultacyjnej należy:

 • udzielanie bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym  i członkom wspierającym Stowarzyszenia,
 • określanie kierunków działania związanych z działalnością konsultacyjną Oddziału.

 


Konsultacje odbywają się w środy w godzinach 14.00 - 16.00 lub 16:00 - 18:00 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie przy ulicy Płockiej 17 lok. 25 (tel. 22 862 52 96) według następującego harmonogramu:
 

Data Godziny
konsultacji
Imię i nawisko konsultanta Zakres tematyczny konsultacji
Rachunkowość Ordynacja
podatkowa
Podatek
od towarow
i usług
Podatki
dochodowe
w działalności
gospodarczej
Podatki
kosztowe
Prawo pracy,
prawo cywilne,
prawo gospodarcze
Płace,
ubezpieczenia społeczne
oraz podatek dochodowy
od osób fizycznych
w zakresie płatnika
26 lutego 14:00 - 16:00 Marta Kostrzewa X            
4 marca 16:00 - 18:00 Adam Kęsik X     X X    
Maria Marek           X  
Elżbieta Młynarska-Wełpa             X
Łukasz Godlewski X   X   X    
11 marca 14:00 - 16:00 Hanryka Makowska X            
18 marca 16:00 - 18:00 Henryka Makowska X            
Grzegorz Tomala   X X        
25 marca 14:00 - 16:00 Magdalena Maksymiuk X            
1 kwietnia 16:00 - 18:00 Joanna Dębska X     X X    
Julita Szukała   X X        
Marcin Świerżewski           X  
Elżbieta Młynarska-Wełpa             X
 8 kwietnia 14:00 - 16:00  Elżbieta Rafalska X            
Jarosław Sekita        X X    
15 kwietnia 16:00 - 18:00 Magdalena Giedroić-Juraha  X            
 Grzegorz Tomala   X X        
 22 kwietnia 14:00 - 16:00 Aneta Wilk-Łyś X            
 6 maja 16:00 - 18:00 Łukasz Godlewski X   X        
Maria Marek           X  
 Elżbieta Młynarska-Wełpa             X
14:00 - 16:00 Jarosław Sekita       X X    
13 maja 14:00 - 16:00 Marta Kostrzewa X            
20 maja 16:00 - 18:00 Joanna Dębska X     X X    
27 maja 14:00 - 16:00 Adam Kęsik X     X X    
3 czerwca 16:00 - 18:00 Teresa Fołta X            
Aneta Lech   X X        
Marcin Świerżewski           X  
Ewa Skórzewska             X
10 czerwca 14:00 - 16:00 Magdalena Maksymiuk X            
     Jarosław Sekita       X  X    
 17 czerwca 16:00 - 18:00 Adam Kęsik  X      X X    
Julita Szukała   X X        
 24 czerwca 14:00 - 16:00 Henryka Makowska  X            
8 lipca
   
16:00 - 18:00
   
Sebastian Chochół  X     X X    
 Grzegorz Tomala   X X        
 Maria Marek            X  
Ewa Skórzewska              X
 26 sierpnia 14:00 - 16:00 Jarosław Sekita        X  X    
16:00 - 18:00 Łukasz Godlewski X   X   X    
Marcin Świerżewski           X  
Ewa Skórzewska             X


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA Z ODDZIAŁÓW MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH
(po wcześniejszym umówieniu rozmowy - 22-862-52-96)

Komisja Konsultacyjna działająca przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie rachunkowości, podatków oraz prawa pracy, cywilnego i gospodarczego członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Ponieważ konsultacje z natury rzeczy ograniczają się do faktów i informacji przekazanych przez osobę inicjującą spotkanie, tzn. bez dodatkowych analiz i weryfikacji dokumentów źródłowych, SKwP nie bierze odpowiedzialności za wyciągnięte wnioski i decyzje podjęte w oparciu o rozmowy z konsultantami.

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na wybraną godzinę/termin konsultacji (zgodnie z harmonogramem) - w tym celu prosimy o konakt telefoniczny pod numer 22 862 52 96 - p. Monika Makowska - w celu umówienia godziny i terminu udzielenia porady. Osoby umówione telefonicznie będą obsługiwane w pierwszej kolejności. Dopuszcza się także udzielanie konsultacji telefonicznych, z zastrzeżeniem, że konsultant będzie dysponował wolnym terminem.

Back to top