KOMISJA KONSULTACYJNA

 

Działając na podstawie art. 36 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 11 czerwca 2015 roku powołał Komisję Konsultacyjną w składzie:

 1. Pan Waldemar Molenda - Przewodniczący Komisji,
 2. Pan Adam Kęsik - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pani Krystyna Raczyńska – Styczek - Sekretarz Komisji,
 4. Pani Ewelina Bugaj,
 5. Pani Krystyna Cebula,
 6. Pani Agnieszka Czarnecka,
 7. Pani Grażyna Dittrich,
 8. Pan Łukasz Marek Godlewski,
 9. Pani Janina Kozakiewicz,
 10. Pani Henryka Makowska,
 11. Pani Maria Marek,
 12. Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa,
 13. Pan Jan Mroczkowski,
 14. Pan Cezary Pieńkosz,
 15. Pani Aneta Lech (Pożarowska),
 16. Pani Maria Renda,
 17. Pani Grażyna Skrajnowska,
 18. Pan Kazimierz Sobka,
 19. Pan Grzegorz Tomala,
 20. Pani Wanda Wojas.

Do zadań Komisji konsultacyjnej należy:

 • udzielanie bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym  i członkom wspierającym Stowarzyszenia,
 • określanie kierunków działania związanych z działalnością konsultacyjną Oddziału,
 • współpraca z Zarządem Głównym SKwP w zakresie opiniowania aktów prawnych.


Konsultacje odbywają się w środy w godzinach 14.00 - 16.00 (16:00 - 18:00) w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie przy ulicy Płockiej 17 lok. 25 (tel. 22 862 52 96) według następującego harmonogramu:
 

Data Rachunkowość Podatki Prawo pracy,
prawo cywilne,
prawo gospodarcze
Płace
10 października Waldemar Molenda

Kazimierz Sobka
specjalista w zakresie kontynuacji
działalności i prawa
upadłościowego i naprawczego
     
17 października Barbara Rafałska
(16:00 - 18:00)
Jan Mroczkowski
(16:00 - 18:00)
   
24 października Łukasz Godlewski      
7 listopada Maria Renda
(16:00 - 18:00)
Cezary Pieńkosz
(16:00 - 18:00)
Krystyna
Raczyńska-Styczek
(16:00 - 18:00)
 
14 listopada Janina Kozakiewicz      
21 listopada Grażyna Skrajnowska Jan Mroczkowski    
27 listopada Agnieszka Czarnecka      
3 grudnia   Aneta Lech
(16:45 - 18:45)
  Elżbieta
Młynarska - Wełpa
(16:00 - 18:00)
5 grudnia Henryka Makowska
(16:00 - 18:00)
  Maria Marek
(16:00 - 18:00)
 
12 grudnia Waldemar Molenda      
19 grudnia Wanda Wojas Grzegorz Tomala    


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA Z ODDZIAŁÓW TERENOWYCH MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH (po wcześniejszym umówieniu rozmowy - 22-862-52-96)

Komisja Konsultacyjna działająca przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie rachunkowości, podatków oraz prawa pracy, cywilnego i gospodarczego członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Ponieważ konsultacje z natury rzeczy ograniczają się do faktów i informacji przekazanych przez osobę inicjującą spotkanie, tzn. bez dodatkowych analiz i weryfikacji dokumentów źródłowych, SKwP nie bierze odpowiedzialności za wyciągnięte wnioski i decyzje podjęte w oparciu o rozmowy z konsultantami.

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na wybraną godzinę/termin konsultacji (zgodnie z harmonogramem) - w tym celu prosimy o konakt telefoniczny pod numer 22 862 52 96 - p. Agnieszką Koślińską - w celu umówienia godziny i terminu udzielenia porady. Osoby umówione telefonicznie będą obsługiwane w pierwszej kolejności. Dopuszcza się także udzielanie konsultacji telefonicznych, z zastrzeżeniem, że konsultant będzie dysponował wolnym terminem.

Back to top