fbpx

KOMISJA KONSULTACYJNA

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 roku powołał Komisję Konsultacyjną w składzie:

 

 1. Pan Adam Kęsik - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Joanna Dębska - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pani Maria Marek - Sekretarz Komisji,
 4. Pan Sebastian Chochół,
 5. Pani Teresa Fołta,
 6. Pani Magdalena Giedrojć – Juraha,
 7. Pan Łukasz Marek Godlewski,
 8. Pani Marta Kostrzewa,
 9. Pani Aneta Lech,
 10. Pani Magdalena Maksymiuk,
 11. Pani Henryka Makowska,
 12. Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa,
 13. Pani Barbara Rafalska,
 14. Pan Jarosław Sekita,
 15. Pani Ewa Skórzewska,
 16. Pan Marcin Świerżewski,
 17. Pan Grzegorz Tomala,
 18. Pani Aneta Wilk – Łyś.

 

Do zadań Komisji konsultacyjnej należy:

 • udzielanie bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym  i członkom wspierającym Stowarzyszenia,
 • określanie kierunków działania związanych z działalnością konsultacyjną Oddziału.

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 roku konsultacje dla członków Stowarzyszenia odbywają się telefonicznie lub on-line z wykorzystaniem programu MS TEAMS.
Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konsultacje.


Konsultacje odbywają się w środy według następującego harmonogramu:
 

Data Godziny
konsultacji
Imię i nawisko konsultanta Zakres tematyczny konsultacji
Rachunkowość Ordynacja
podatkowa
Podatek
od towarow
i usług
Podatki
dochodowe
w działalności
gospodarczej
Podatki
kosztowe
Prawo pracy,
prawo cywilne,
prawo gospodarcze
Płace,
ubezpieczenia społeczne
oraz podatek dochodowy
od osób fizycznych
w zakresie płatnika
25 listopada 14:00 - 16:00 Henryka Makowska X            
Grzegorz Tomala   X X        
2 grudnia 16:00 - 18:00 Magdalena Giedrojć-Juraha X            
Maria Marek           X  
Julita Szukała   X X X X    
9 grudnia 14:00 - 16:00 Magdalena Maksymiuk X            
14 grudnia 16:45 - 18:45 Aneta Lech   X X        
16 grudnia 14:00 - 16:00 Barbara Rafalska X            
14:30 - 16:30 Ewa Skórzewska             X


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA Z ODDZIAŁÓW MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH
(po wcześniejszym umówieniu rozmowy - 22-862-52-96)

Komisja Konsultacyjna działająca przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie rachunkowości, podatków oraz prawa pracy, cywilnego i gospodarczego członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Ponieważ konsultacje z natury rzeczy ograniczają się do faktów i informacji przekazanych przez osobę inicjującą spotkanie, tzn. bez dodatkowych analiz i weryfikacji dokumentów źródłowych, SKwP nie bierze odpowiedzialności za wyciągnięte wnioski i decyzje podjęte w oparciu o rozmowy z konsultantami.

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na wybraną godzinę/termin konsultacji (zgodnie z harmonogramem) - w tym celu prosimy o konakt telefoniczny pod numer 22 862 52 96 - p. Monika Makowska - w celu umówienia godziny i terminu udzielenia porady. Osoby umówione telefonicznie będą obsługiwane w pierwszej kolejności. Dopuszcza się także udzielanie konsultacji telefonicznych, z zastrzeżeniem, że konsultant będzie dysponował wolnym terminem.

Back to top