KOMISJA KONSULTACYJNA

 

Działając na podstawie art. 36 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 11 czerwca 2015 roku powołał Komisję Konsultacyjną w składzie:

 1. Pan Waldemar Molenda - Przewodniczący Komisji,
 2. Pan Adam Kęsik - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pani Krystyna Raczyńska – Styczek - Sekretarz Komisji,
 4. Pani Ewelina Bugaj,
 5. Pani Krystyna Cebula,
 6. Pani Agnieszka Czarnecka,
 7. Pani Grażyna Dittrich,
 8. Pan Łukasz Marek Godlewski,
 9. Pani Janina Kozakiewicz,
 10. Pani Henryka Makowska,
 11. Pani Maria Marek,
 12. Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa,
 13. Pan Jan Mroczkowski,
 14. Pan Cezary Pieńkosz,
 15. Pani Aneta Pożarowska,
 16. Pani Maria Renda,
 17. Pani Grażyna Skrajnowska,
 18. Pan Kazimierz Sobka,
 19. Pan Grzegorz Tomala,
 20. Pani Wanda Wojas.

Do zadań Komisji konsultacyjnej należy:

 • udzielanie bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym  i członkom wspierającym Stowarzyszenia,
 • określanie kierunków działania związanych z działalnością konsultacyjną Oddziału,
 • współpraca z Zarządem Głównym SKwP w zakresie opiniowania aktów prawnych.


Konsultacje odbywają się w środy w godzinach 14.00 - 16.00 (16:00 - 18:00) w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie przy ulicy Płockiej 17 lok. 25 (tel. 22 862 52 96) według następującego harmonogramu:
 

Data Rachunkowość Podatki Prawo pracy,
prawo cywilne,
prawo gospodarcze
Płace
27 czerwca Kazimierz Sobka
specjalista w zakresie kontynuacji
działalnościi prawa upadłościowego
i naprawczego
     
4 lipca
16:00 - 18:00
Henryka Makowska Cezary Pieńkosz    
22 sierpnia  Janina Kozakiewicz      
29 sierpnia
16:00 - 18:00
Adam Kęsik Ewelina Bugaj    


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA Z ODDZIAŁÓW TERENOWYCH MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH (po wcześniejszym umówieniu rozmowy - 22-862-52-96)

Komisja Konsultacyjna działająca przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie rachunkowości, podatków oraz prawa pracy, cywilnego i gospodarczego członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Ponieważ konsultacje z natury rzeczy ograniczają się do faktów i informacji przekazanych przez osobę inicjującą spotkanie, tzn. bez dodatkowych analiz i weryfikacji dokumentów źródłowych, SKwP nie bierze odpowiedzialności za wyciągnięte wnioski i decyzje podjęte w oparciu o rozmowy z konsultantami.

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na wybraną godzinę/termin konsultacji (zgodnie z harmonogramem) - w tym celu prosimy o konakt telefoniczny pod numer 22 862 52 96 - p. Agnieszką Koślińską - w celu umówienia godziny i terminu udzielenia porady. Osoby umówione telefonicznie będą obsługiwane w pierwszej kolejności. Dopuszcza się także udzielanie konsultacji telefonicznych, z zastrzeżeniem, że konsultant będzie dysponował wolnym terminem.

Back to top