KOMISJA KONSULTACYJNA

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 roku powołał Komisję Konsultacyjną w składzie:

 

 1. Pan Adam Kęsik - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Joanna Dębska - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pani Maria Marek - Sekretarz Komisji,
 4. Pan Sebastian Chochół,
 5. Pani Teresa Fołta,
 6. Pani Magdalena Giedrojć – Juraha,
 7. Pan Łukasz Marek Godlewski,
 8. Pani Marta Kostrzewa,
 9. Pani Aneta Lech,
 10. Pani Magdalena Maksymiuk,
 11. Pani Henryka Makowska,
 12. Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa,
 13. Pani Barbara Rafalska,
 14. Pan Jarosław Sekita,
 15. Pani Ewa Skórzewska,
 16. Pan Marcin Świerżewski,
 17. Pan Grzegorz Tomala,
 18. Pani Aneta Wilk – Łyś.

 

Do zadań Komisji konsultacyjnej należy:

 • udzielanie bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym  i członkom wspierającym Stowarzyszenia,
 • określanie kierunków działania związanych z działalnością konsultacyjną Oddziału.

 


Konsultacje odbywają się w środy w godzinach 14.00 - 16.00 (16:00 - 18:00) w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie przy ulicy Płockiej 17 lok. 25 (tel. 22 862 52 96) według następującego harmonogramu:
 

Data Rachunkowość Podatki Prawo pracy,
prawo cywilne,
prawo gospodarcze
Płace
21 sierpnia

Kazimierz Sobka
specjalista w zakresie kontynuacji
działalności i prawa upadłościowego
i naprawczego

     
28 sierpnia Henryka Makowska
(14.00 - 16.00)
Ewelina Bugaj
(16.00 - 18.00)
Maria Marek
(16.00 - 18.00)
Elżbieta
Młynarska - Wełpa
(16.00 - 18.00)


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA Z ODDZIAŁÓW TERENOWYCH MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH
(po wcześniejszym umówieniu rozmowy - 22-862-52-96)

Komisja Konsultacyjna działająca przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie rachunkowości, podatków oraz prawa pracy, cywilnego i gospodarczego członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Ponieważ konsultacje z natury rzeczy ograniczają się do faktów i informacji przekazanych przez osobę inicjującą spotkanie, tzn. bez dodatkowych analiz i weryfikacji dokumentów źródłowych, SKwP nie bierze odpowiedzialności za wyciągnięte wnioski i decyzje podjęte w oparciu o rozmowy z konsultantami.

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na wybraną godzinę/termin konsultacji (zgodnie z harmonogramem) - w tym celu prosimy o konakt telefoniczny pod numer 22 862 52 96 - p. Monika Makowska - w celu umówienia godziny i terminu udzielenia porady. Osoby umówione telefonicznie będą obsługiwane w pierwszej kolejności. Dopuszcza się także udzielanie konsultacji telefonicznych, z zastrzeżeniem, że konsultant będzie dysponował wolnym terminem.

Back to top