Wyzwania dla księgowych w 2018 roku

Konferencja odbędzie się w Warszawie dnia 7 czerwca 2018 roku w godz. 9.30 – 16.30

W czasie konferencji zostaną wygłoszone referaty poruszające wybrane zagadnienia dotyczące zmian od 1 styczna 2018 roku wprowadzonych w podatkach dochodowych, zmian w podatku od towarów i usług oraz wpływu wprowadzanego jpk sprawozdania finansowe na organizację rachunkowości w jednostce gospodarczej.

Referentami będą między innymi Pani Agnieszka Gajewska – biegły rewident, Pani Aneta Lech (Pożarowska) – doradca podatkowy oraz Pan Piotr Liss – doradca podatkowy.

 


Spotkanie zorganizowane dla uczczenia
Jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie

26 kwietnia 2017 roku

Program uroczystości:

 • Otwarcie  uroczystości i powitanie gości.
 • Przemówienia okolicznościowe.
 • Debata pt. „Rachunkowość – zadziwiająca, niezwykła, zaskakująca – kombinacja  tradycji i nowoczesności
 • Spektakl pt. „Medium”.

GALERIA                 Relacja PAP    

Biuletyn z okazji 60-lecia - pobierz

Pismo z Ministerstwa Finansów - pobierz

Pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego - pobierz


"Przychody w ujęciu bilansowym i podatkowym"

9 czerwca 2016 roku

 1. Przychody w ujęciu bilansowym i podatkowym
  Prelegent Pani prof. dr hab.  Aldona Kamela-Sowińska
 2. Księgi rachunkowe jako narzędzie służące rozliczaniu przychodów księgowych i podatkowych
  Prelegent Pani Małgorzata Mazurkiewicz
 3. Różnice i podobieństwa pomiędzy obrotem dla celów podatku od towarów i usług a przychodami ze sprzedaży
  Prelegent Pani Aneta Pożarowska
 4. Przychody w podatkach dochodowych – aktualne kontrowersje w stosowaniu przepisów prawa
  Prelegent Pani Katarzyna Tomala

GALERIA       Relacja z konferencji             Artykuł PAP

 


"Podatki i rachunkowość - bieżące problemy praktyczne"

            - 28 maja 2015 roku

 

 1. Podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe w orzecznictwie sądów administracyjnych
  Prelegent: Artur Mudrecki
 2. Ujęcie w podatkach dochodowych przychodów i kosztów oraz ich korekt
  Prelegent: Piotr Liss
 3. Podatek VAT – praktyczne problemy z ewidencjonowaniem podatku należnego i naliczonego oraz korekty VAT
  Prelegent: Aneta Pożarowska
 4. Podatki w rachunkowości - wybrane zagadnienia praktyczne
  Prelegent: Katarzyna Zasiewska

 

 Sponsor konferencji:

 • Sage – czołowy producent oprogramowania wspierającego zarządzanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Od ponad 20 lat dostarcza polskim firmom, menedżerom i przedsiębiorcom rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

GALERIA         Relacja z konferencji


"Podatki w rachunkowości - aktualne problemy
w praktyce i projektowane zmiany od 2015 roku"

- 6 czerwca 2014 roku

 

1. Projektowane zmiany w rachunkowości od 2015 roku  Prelegent: Joanna Dadacz

2. Autonomia prawa bilansowego i podatkowego Prelegent: Adam Kęsik

3. Alokacja podatków w rachunkowości Prelegent: Katarzyna Zasiewska

4. Księgi rachunkowe i księgi podatkowe Prelegent: Agnieszka Gajewska

5. Przychody i koszty w rachunkowości i podatku dochodowym Prelegent: Katarzyna Tomala

6. VAT w rachunkowości – różnice czasowe oraz wpływ VAT na bilansową wycenę składników majątku jednostki Prelegent: Ewa Komorowska

GALERIA

 


 "Przebudowa systemu rozliczania podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku"


- 4 czerwca 2013 roku

1. Rewolucyjne zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r. Prelegent: Aneta Pożarowska

2. Nowe zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 r. Prelegent: Dawid Milczarek

3. Nowe zasady określania podatku naliczonego Prelegent: dr Adam Bartosiewicz

4. Podatek VAT w orzecznictwie sądów administracyjnych i TSUE Prelegent: sędzia NSA Adam Bącal


GALERIA       Relacja z konferencji

 


 Obchody 55-lecia funkcjonowania Oddziału Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

oraz 105-lecia ruchu księgowych na ziemiach polskich


- 31 maja 2012 roku

1. Rachunkowość międzynarodowa: geneza, aktualne wyzwania i nowe trendy Prelegent: prof. Jan Turyna

2. Orzecznictwo sądowe w zakresie VAT  Prelegent: sędzia NSA Adam Bącal

GALERIA

 


"Największe kontrowersje w zakresie nowelizacji przepisów o podatku VAT w 2011 roku"


- 7 czerwca 2011 roku

 

1. Orzecznictwo sądowe w zakresie VAT Prelegent: sędzia NSA Adam Bącal

2. Zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowychi międzynarodowych Prelegent: Cezary Pieńkosz

3. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT – wybrane zagadnienia Prelegent: dr Adam Bartosiewicz

4. Podatek naliczony – wybrane zagadnienia Prelegent: Aneta Pożarowska


GALERIA

Back to top