Władze Oddziału Okręgowego w Warszawie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

- XXII kadencja (lata 2015 - 2018)

 

XXII Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 9 maja 2015 roku dokonał wyboru członków władz Oddziału, które zgodnie z art. 37 ust 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie

1.   Jerzy Koniecki Prezes Zarządu
2.   Anna Socha Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji
3.   Agnieszka Cicha Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia
4.   Małgorzata Mazurkiewicz Sekretarz Zarządu
5.   Andrzej Skórzewski Skarbnik Zarządu
6.   Teresa Fołta Członek Zarządu
7.   Agnieszka Gajewska Członek Zarządu
8.   Jadwiga Godlewska Członek Zarządu
9.   Zbigniew Grzesikiewicz
Członek Zarządu
10.  Adam Kęsik Członek Zarządu
11. Waldemar Molenda Członek Zarządu
12. Stefania Pariaszewska Prezes OT w Ciechanowie
13. Grażyna Golat Prezes OT w Płocku
14. Leszek Marciniuk Prezes OT w Siedlcach

Okręgowa Komisja Rewizyjna (*)

1.   Janina Kozakiewicz Przewodniczący
2.   Wiesława Nahorniak Z-ca Przewodniczącego
3.   Henryka Makowska Członek
4.   Marian Mońka Członek
5.   Wanda Wojas Członek
(*) W trakcie trwania kadencji, w związku z rezygnacją złożoną przez Panią Ewę Komorowską (na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia) na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 roku uzupełniono skład Komisji. Nowym członkiem Komisji został Pan Marian Mońka.
 

Okręgowy Sąd Koleżeński

1.   Maria Marek Przewodniczący
2.   Krystyna Raczyńska - Styczek Z-ca Przewodniczącego
3.   Elżbieta Młynarska - Wełpa Członek
4.   Cezary Pieńkosz Członek
5.   Katarzyna Zasiewska Członek

Przy Oddziale Okręgowym w Warszawie działają następujące komisje:

 

Back to top