fbpx

XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
w dniu 11 maja 2019 roku wybrał władze Oddziału na kadencję 2019-2022.

 

XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 11 maja 2019 roku dokonał wyboru członków władz Oddziału, które zgodnie z art. 37 ust 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie

1.   Jerzy Koniecki Prezes Zarządu
2.   Agnieszka Gajewska Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji
3.   Agnieszka Cicha Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia
4.   Małgorzata Mazurkiewicz Sekretarz Zarządu
5.   Andrzej Skórzewski Skarbnik Zarządu
6.   Jadwiga Godlewska Członek Zarządu
7.   Elżbieta Młynarska - Wełpa Członek Zarządu
8.   Adam Kęsik Członek Zarządu
9.   Maria Rasińska
Członek Zarządu
10.  Katarzyna Tomala Członek Zarządu
11. Elżbieta Woźnicka Członek Zarządu
12. Andrzej Tyburski Prezes Oddziału w Ciechanowie
13. Irena Krupińska Prezes Oddziału w Płocku
14. Leszek Marciniuk Prezes Oddziału w Siedlcach

Okręgowa Komisja Rewizyjna

1.   Henryka Makowska Przewodniczący
2.   Wanda Wojas Wiceprzewodniczący
3.   Teresa Fołta Członek
4.   Janina Kozakiewicz Członek
5.   Agata Matyjasek Członek
6.   Irena Morawska Członek
7.   Wiesława Nahorniak Członek
 

Okręgowy Sąd Koleżeński

1.   Maria Marek Przewodniczący
2.   Cezary Pieńkosz Wiceprzewodniczący
3.   Piotr Głogowski Członek
4.   Aneta Lech Członek
5.   Krystyna Raczyńska - Styczek Członek
6.   Grzegorz Tomala Członek
7.   Katarzyna Zasiewska Członek


Back to top