Czy prowadzenie biura rachunkowego to dzisiaj dobry czy raczej ryzykowny biznes? Co jest dziś największym wyzwaniem dla biur rachunkowych? Czy biura rachunkowe są przygotowane na rewolucję jaką niesie Polski Ład i ustrukturyzowana elektroniczna faktura? Czego biznes oczekuje od biura rachunkowego? Czy prowadzenie biura rachunkowego powinno być uregulowane?

Te i znacznie więcej pytań zadawali i szukali na nie odpowiedzi paneliści II edycji ogólnopolskiej konferencji online „Biura rachunkowe na zakręcie – kierunki rozwoju oraz nowe wyzwania”.

Wydarzenie zorganizowane przez Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Komisję Biur Rachunkowych działającą przy Zarządzie Głównym SKwP, w całości poświęcone problemom biur rachunkowych, zgromadziło obszerne audytorium – ponad 3000 osób zarejestrowało się na konferencję, z czego poszczególnym segmentom wydarzenia przysłuchiwało się każdorazowo ok. 1500 uczestników.

I co z tym Polskim Ładem?

Jednym z najważniejszych tematów ostatnich tygodni, odmienianym przez wszystkie przypadki w mediach, jest Polski Ład – obszerna, licząca ok. 270 stron ustawa, wprowadzająca szerokie zmiany przede wszystkim w podatkach dochodowych i zasadach opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, ingerująca w rozliczenia zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. - Od dłuższego już czasu jesteśmy w okresie permanentnej zmiany. Zmiany prawa, otoczenia biznesowego, galopującej cyfryzacji i automatyzacji procesów. Przetrwaliśmy bardzo trudny okres pandemii, kiedy swoją wiedzą i ciężką pracą wspieraliśmy przedsiębiorców pomagając im w pozyskiwaniu pomocy z tarcz antykryzysowych – podkreślała Aneta Lech – moderator konferencji, dodając, że księgowych czeka kolejny trudny sprawdzian jakim jest Polski Ład, a więc największa zmiana w prawie podatkowym w ciągu ostatnich 30 lat. – Można by rzecz, że jest to przebudowa systemu podatkowo-ubezpieczeniowego – podsumowała. Tematu tego nie mogło więc rzecz jasna zabraknąć na konferencji dedykowanej biurom rachunkowym.

Do zapisów Polskiego Ładu odniósł się w wystąpieniu otwierającym konferencję Podsekretarz Stanu Jan Sarnowski, nawiązywali do niego praktycznie wszyscy paneliści, a w ostatnim bloku merytorycznym poświęconym nowym wyzwaniom jakie stawiane są dziś przed biurami rachunkowymi Katarzyna Tomala – doradca podatkowy i wieloletni wykładowca SKwP w bardzo jasny i klarowny sposób przeprowadziła uczestników konferencji przez najważniejsze zmiany jakie Polski Ład wniesie w podatkach dochodowych, ryczałcie ewidencjonowanym, zasadach opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, amortyzowaniu nieruchomości mieszkalnych czy skali podatkowej. Pani Katarzyna dużo uwagi poświęciła kwestiom związanym z tym, na co biura rachunkowe muszą przygotować swoich klientów i na co zwrócić uwagę we własnej działalności, co spotkało się z bardzo żywymi i pozytywnymi reakcjami uczestników, którzy na czacie wydarzenia, prowadzonego wszakże na żywo w formie online, dziękowali za profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu przyprawiającego wielu księgowych o ból głowy.

Kolejną dużą zmianą, swoistym uwieńczeniem cyfrowego procesu raportowania danych podatkowych jest ustrukturyzowana e-faktura i Krajowy System Elektronicznych Faktur. W świat e-faktur, które jak ocenia środowisko może w realny sposób przyśpieszyć i usprawnić pracę biur rachunkowych, wprowadził uczestników konferencji Bogdan Zatorski -  ekspert konsultingu biznesowego i rozwoju produktu w Symfonii.

Czego biznes oczekuje od biur rachunkowych?

Bardzo ciekawy punkt harmonogramu konferencyjnego stanowiły panele dyskusyjne. Pierwszy moderowany przez Leszka Lewandowicza - doradcę podatkowego, sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce poświęcony został próbie odpowiedzi na pytanie czego biznes oczekuje od biur rachunkowych, w jaki sposób biuro rachunkowe może stać się partnerem w biznesie. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz administracji skarbowej.

Biznes czy misja?

Do kolejnego panelu „Biznes czy misja – czyli czego oczekują biura rachunkowe” moderator Aneta Lech zgodnie z hasłem „w jedności siła” zaprosiła przedstawicielki najważniejszych organizacji zrzeszających biura rachunkowe – Krajowej Izby Biur Rachunkowych, Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych oraz Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych. Panie dyskutowały o tym jak w kontekście postępującej cyfryzacji i automatyzacji procesów będzie wyglądało biuro rachunkowe w niedalekiej przyszłości, jak będą sobie radziły małe biura rachunkowe, jakiego wsparcia od biznesu, stowarzyszeń branżowych, rządu i dostawców oprogramowania oczekują dziś biura rachunkowe oraz czy prowadzenie biura rachunkowego powinno być uregulowane.

Uregulowanie nie tylko prowadzenia biur rachunkowych, ale w ogóle zawodu księgowego to bardzo ważny temat, któremu SKwP poświęca wiele czasu i energii. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jerzy Koniecki po raz kolejny wyraził nadzieję, że zawód księgowego stanie się w niedalekiej przyszłości zawodem zaufania publicznego i wspomniał o działaniach jakie prowadzone są w tym kierunku. – Od dłuższego czasu rozmawiam z przedstawicielami pracodawców, z instytucjami zrzeszającymi największe grupy pracodawców, aby poznać ich stosunek do księgowych – powiedział Jerzy Koniecki przypominając o ankiecie kierowanej do przedsiębiorców - głównych interesariuszy usług księgowych, której wyniki po opracowaniu przekazane zostaną przez SKwP do Ministerstwa Finansów, prowadzącego obecnie prace nad zawodem księgowego. Wstępne wyniki ankiety omówił wiceprezes Zarządu Głównego SKwP dr hab. Stanisław Hońko. Ankieta pozostanie aktywna do 16 listopada br. Można ją wypełnić tutaj.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119