Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkujący na terenie RP, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.

Warunki członkostwa: wpisowe 30 zł, minimalna składka roczna 100 zł (emeryci lub renciści, którzy nie pracują zarobkowo i utrzymują się wyłącznie ze świadczeń społecznych - 30,00 zł, uczniowie szkół średnich oraz studenci do ukończenia 26 roku życia - 30,00 zł).

Oryginalnie wypełnioną deklarację można przesłać wraz z dowodem wpłaty wpisowego i pierwszej składki członkowskiej na adres Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP lub składać osobiście w godzinach pracy Biura. Deklarację podpisaną podpisem kwalifikowanym można przysłać mailowo na adres czlonkostwo@skp-ow.com.pl.


Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne, organizacje lub instytucje interesujące się działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarują dowolną kwotę poparcia finansowego dla Stowarzyszenia i zostaną przyjęte na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd okręgowy

Warunki członkostwa: dobrowolna składka członkowska, minimalna składka roczna 350 zł.

Oryginalnie wypełnioną deklarację można przesłać wraz z dowodem wpłaty pierwszej składki członkowskiej na adres Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP lub składać osobiście w godzinach pracy Biura. Deklarację podpisaną podpisem kwalifikowanym można przysłać mailowo na adres czlonkostwo@skp-ow.com.pl.

 


CZŁONKOWIE HONOROWI

Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju nauki rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych oraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów oddanych.

W Oddziale Okręgowym w Warszawie zrzeszonych jest sześciu członków honorowych:

 • Pani Krystyna Cebula,
 • Pan dr Zdzisław Fedak,
 • Pani Irena Furmanek,
 • Pan Adam Kęsik,
 • Pan Jerzy Koniecki,
 • Pan Franciszek Wala.

STATUT STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

Przynależność do Stowarzyszenia umożliwia:

 • uzupełnianie i rozwijanie wiedzy zawodowej przez uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i spotkaniach klubów dyskusyjnych,
 • korzystanie z bezpłatnych porad i konsultacji  w zakresie prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego i prawa pracy, a także w zakresie rachunkowości,
 • otrzymywanie bezpłatnego biuletynu informującego o działalności Oddziału,
 • korzystanie ze zniżki na kursy i szkolenia organizowane przez nasz oddział (10% kursy długie i 5% kursy krótkie - pod warunkiem opłaconych na bieżąco składek członkowskich za okres minimum dwóch lat)
 • dostęp do panelu członkowskiego gdzie zamieszczane są materiały z odczytów, ogłoszenia, oferty pracy,
 • udział w konferencjach tematycznych, które są w dużym stopniu dofinansowywane ze środków przeznaczonych na działalność statutową.
 • korzystanie na preferencyjnych warunkach z oferty pakietów medycznych Centrum Medycznego Enel-Med S. A.. - więcej
 • możliwość zakupu karty sportowej MultiSport - więcej

Przy Oddziale Okręgowym w Warszawie działają Oddziały:

 • Oddział w Ciechanowie - tel. 23 673 32 00
 • Oddział w Płocku - tel. 24 262 67 62
 • Oddział w Siedlcach - tel. 25 633 36 54

Składki członkowskie można wpłacać w kasie Oddziału, przez panel dla członków lub na konto:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25
Nr konta: PKO Bank Polski S.A.

31 1020 1156 0000 7402 0007 5119

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119