Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 roku każdy podmiot uprawniony do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązany jest do zawarcia najpóźniej w dniu poprzedzającym podjęcie działalności umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie.

Brak takiej polisy skutkuje utratą wydanego przez Ministerstwa Finansów świadectwa kwalifikacyjnego wymaganego do w/w czynności.

Aby umożliwić zawarcie na korzystnych warunkach wspomnianego ubezpieczenia, podpisaliśmy stosowane porozumienie z PZU SA, na mocy którego członkowie Stowarzyszenia mogą skorzystać z indywidualnie wynegocjowanej oferty w zakresie obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń indywidualnych.

Oferta ta przewiduje 20% zniżki w składce, poza standardowymi upustami przysługującymi z tytułu bezszkodowości oraz kontynuacji umowy.

Aktualnie jest to najatrakcyjniejsza oferta na rynku ubezpieczeniowym pod względem ceny i zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Uwzględnia możliwość odstąpienia od roszczeń regresowych w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa oraz włączenia dodatkowych klauzul zapewniających szerszą ochronę, a także skorzystania z ubezpieczeń dla firm oraz osób indywidualnych na preferencyjnych warunkach.

Jednostką obsługującą program jest PZU SA w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 9 za pośrednictwem:

Agencji Ubezpieczeniowej Ewa Kopeć

ul. Powstańców Śląskich 20 A, 01-381 Warszawa

tel. 22 665 96 45, tel./fax 22 665 94 02, kom. 602 336 716

e-mail: ksiegowe@biuroubezpieczen.pl


Do skorzystania z niniejszej oferty zachęcamy zarówno naszych obecnych członków, jak i nowych adeptów zawodu księgowego, którzy w przyszłości uzyskają świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do prowadzenia biura rachunkowego.

Wniosek, stanowiący podstawę do zawarcia umowy i otrzymania polisy dostępny jest poniżej.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119