Władze Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
- XXIII kadencja (lata 2019 - 2022)

XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 11 maja 2019 roku dokonał wyboru członków władz Oddziału, które zgodnie z art. 37 ust 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ukonstytuowały się następująco:
Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie
1.   Jerzy Koniecki Prezes Zarządu
2.   Agnieszka Gajewska Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji
3.   Agnieszka Cicha Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia
4.   Małgorzata Mazurkiewicz Sekretarz Zarządu
5.   Andrzej Skórzewski Skarbnik Zarządu
6.   Jadwiga Godlewska Członek Zarządu
7.   Elżbieta Młynarska - Wełpa Członek Zarządu
8.   Adam Kęsik Członek Zarządu
9.   Maria Rasińska
Członek Zarządu
10.  Katarzyna Tomala Członek Zarządu
11. Elżbieta Woźnicka Członek Zarządu
12. Andrzej Tyburski Prezes Oddziału w Ciechanowie
13. Irena Krupińska Prezes Oddziału w Płocku
14. Leszek Marciniuk Prezes Oddziału w Siedlcach
Okręgowa Komisja Rewizyjna
1.   Henryka Makowska Przewodniczący
2.   Wanda Wojas Wiceprzewodniczący
3.   Teresa Fołta Członek
4.   Janina Kozakiewicz Członek
5.   Agata Matyjasek Członek
6.   Irena Morawska Członek
7.   Wiesława Nahorniak Członek
Okręgowy Sąd Koleżeński
1.   Maria Marek Przewodniczący
2.   Cezary Pieńkosz Wiceprzewodniczący
3.   Piotr Głogowski Członek
4.   Beata Molenda-Zaleska Członek
5.   Aneta Lech Członek
6.   Krystyna Raczyńska - Styczek Członek
7.   Grzegorz Tomala Członek
8.   Katarzyna Zasiewska (*)

(*) W dniu 28 czerwca 2019 roku Pani Katarzyna Zasiewska złożyła rezygnację z funkcji członka Okręgowego Sądu w Warszawie SKwP w związku z uzyskaniem przez nią mandatu członka Zarządu Głównego. Złożona rezygnacja spowodowała konieczność uzupełnienia składu osobowego Sądu zgodnie z zapisami art. 20 ust. 2 i 3 Statutu. W związku z tym podczas zebrania w dniu 27 sierpnia 2019 roku Sąd dokonał kooptacji składu i wybrał do składu Panią Beatę Molendę – Zaleską.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119