Władze Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
- XXIV kadencja (lata 2023 - 2026)

XXIV Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 6 maja 2023 roku dokonał wyboru członków władz Oddziału, które zgodnie z art. 37 ust 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ukonstytuowały się następująco:
Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie
1.   Katarzyna Tomala Prezes Zarządu
2.   Aneta Lech (*)
Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji
3.   Katarzyna Zasiewska Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia
4.   Elżbieta Młynarska-Wełpa Sekretarz Zarządu
5.   Małgorzata Mazurkiewicz Skarbnik Zarządu
6.   Agnieszka Gajewska Członek Zarządu
7.   Magdalena Giedrojć-Juraha Członek Zarządu
8.   Jadwiga Godlewska Członek Zarządu
9.   Ewa Komorowska
Członek Zarządu
10.  Jerzy Koniecki Członek Zarządu
11. Emila Machnacka Członek Zarządu
12. Andrzej Tyburski Prezes Oddziału w Ciechanowie
13. Irena Krupińska Prezes Oddziału w Płocku
14. Leszek Marciniuk Prezes Oddziału w Siedlcach
(*) W dniu 22 maja 2023 roku Pani Aneta Lech złożyła rezygnację.

Okręgowa Komisja Rewizyjna
1.   Henryka Makowska Przewodniczący
2.   Wanda Wojas Wiceprzewodniczący
3.   Teresa Fołta Członek
4.   Agata Matyjasek Członek
5.   Renata Mościcka Członek
6.   Wiesława Nahorniak Członek
7.   Maria Rasińska Członek
Okręgowy Sąd Koleżeński
1.   Maria Marek Przewodniczący
2.   Marcin Świerżewski Wiceprzewodniczący
3.   Sebastian Chochół Członek
4.   Piotr Głogowski Członek
5.   Jacek Kędziora Członek
6.   Krystyna Raczyńska-Styczek Członek
7.   Grzegorz Tomala Członek
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119