Władze Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
- XXIV kadencja (lata 2023 - 2026)

XXIV Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 6 maja 2023 roku dokonał wyboru członków władz Oddziału, które zgodnie z art. 37 ust 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ukonstytuowały się następująco:
Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie

Katarzyna Tomala

Prezes Zarządu

Małgorzata Pyrc

Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji

Katarzyna Zasiewska

Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia

Elżbieta Młynarska - Wełpa

Sekretarz Zarządu

 

Małgorzata Mazurkiewicz

Skarbnik Zarządu

Agnieszka Gajewska Członek Zarządu
Magdalena Giedrojć - Juraha Członek Zarządu
Jadwiga Godlewska Członek Zarządu
Ewa Komorowska
Członek Zarządu
Jerzy Koniecki Członek Zarządu
Emilia Machnacka Członek Zarządu
Andrzej Tyburski Prezes Oddziału w Ciechanowie
Irena Krupińska Prezes Oddziału w Płocku
Leszek Marciniuk Prezes Oddziału w Siedlcach
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
1.   Henryka Makowska Przewodniczący
2.   Wanda Wojas Wiceprzewodniczący
3.   Teresa Fołta Członek
4.   Agata Matyjasek Członek
5.   Renata Mościcka Członek
6.   Wiesława Nahorniak Członek
7.   Maria Rasińska Członek
Okręgowy Sąd Koleżeński
1.   Maria Marek Przewodniczący
2.   Marcin Świerżewski Wiceprzewodniczący
3.   Sebastian Chochół Członek
4.   Piotr Głogowski Członek
5.   Jacek Kędziora Członek
6.   Krystyna Raczyńska-Styczek Członek
7.   Grzegorz Tomala Członek

 

Galeria

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119