Raport powstał na bazie ankiety przeprowadzonej wśród uczestników konferencji online „Księgowy na rynku pracy – nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia gospodarczego” zorganizowanej 14 kwietnia 2021 roku przez Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP dla nauczycieli i dyrektorów szkół kształcących w zawodach technik rachunkowości oraz technik ekonomista, a także na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków Stowarzyszenia z całej Polski – zawodowych księgowych, właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

- Badanie ankietowe przeprowadzone wśród nauczycieli oraz księgowych, które posłużyło do przygotowania raportu Symfonii i SKwP na temat przyszłości zawodów księgowych, ma zainspirować środowisko do dyskusji nad nową wizją i wizerunkiem zawodów związanych z rachunkowością – podkreśla Jerzy Koniecki – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Liczne wyzwania wynikające z pandemii i przejścia na pracę zdalna, przy jednocześnie dynamicznie zmieniających się i niepozbawionych błędów przepisach, sprawiają, że ostatnie kilkanaście miesięcy to prawdziwy sprawdzian dla księgowych. To także czas kiedy ich wartość i pozycja w firmach wzrasta, a nowe kompetencje stają się kluczowe dla sprawnego prosperowania firm i podejmowania przez nie słusznych decyzji. Nowy księgowy to nie tylko skrupulatny rachmistrz, to przede wszystkim sprawny analityk i doradca dla biznesu. Jak w tej rzeczywistości odnajdują się szkoły, które przygotowują nowe kadry i kształcą przyszłych księgowych?

Jak wynika z przeprowadzonego badania ścieżka kształcenia nie do końca przystaje do wymagań rynku i przewidywań jego rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się raportem SKwP i Symfonii, dotyczącym przyszłości zawodów księgowych oraz przygotowania młodych ludzi do pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą księgowością, i płynących z niego wniosków.

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119