Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, przy wsparciu i udziale Ministerstwa Finansów, organizuje webinarium online

Estoński CIT w Polsce – zalety, wady, szanse i wyzwania

3 listopada 2020 r. w godz. 10:00 - 13:30

Będą w nim uczestniczyć, m.in.:

  • Jan Sarnowski – podsekretarz stanu w MF,
  • Aleksander Łożykowski – dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w MF,

a także eksperci SKwP i MF.

Program spotkania, jak również termin i sposób zgłaszania udziału, w nim zostaną podane w następnym komunikacie.

Pytania, dotyczące omawianego tematu, można już przesyłać na adres webinariumcit@skwp.pl

Podczas webinarium – na tyle, na ile czas pozwoli – zostaną omówione zagadnienia, które będą pojawiały się najczęściej w zgłoszeniach.

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119