W dniu 13.09.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2023-2026. Wzięło w nim udział 36 członków Zarządu, przewodniczące Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz prezes Spółki Rachunkowość.

Prof. Stanisław Hońko, prezes Zarządu Głównego, przedstawił cele i zasady działania Zarządu w nowej kadencji.

Na spotkaniu podjęto kilka istotnych decyzji, w tym:

  1. o utworzeniu funduszu inwestycyjno-rozwojowego
  2. powołano stałe komisje i rady na kolejną kadencję.
  3. utworzono Zespół Ekspertów SKwP, który będzie zajmować się m.in. opiniowaniem projektów aktów prawnych.

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119