W naszym Oddziale powstał kolejny 7 już Klub zrzeszający ludzi o wspólnych zainteresowaniach zawodowych.

Klub Młodych Księgowych powstał z inicjatywy studentów, z którymi spotkaliśmy się w marcu na Dniu Otwartym zorganizowanym w naszej siedzibie oraz Pani Agnieszki Gajewskiej – członka zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP.

Do Klubu mogą należeć członkowie naszego Oddziału, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Ideą powstania klubu była wymiana doświadczeń pomiędzy jego członkami, szczególnie studentami uczelni wyższych, organizowanie spotkań, podczas których omawiane będą bieżące zagadnienia i zmiany w przepisach oraz współpraca z uczelniami wyższymi prowadzącymi kierunki związane z rachunkowością.

Chcesz dołączyć do Klubu a nie jesteś członkiem SKwP? Łatwo możesz to zmienić! Wystarczy, że wypełnisz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ opłacisz wpisowe oraz składkę członkowską i już możesz korzystać z benefitów członkostwa w najstarszej i największej organizacji w Polsce zrzeszającej przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119