Powiększyło się elitarne grono dyplomowanych księgowych i certyfikowanych specjalistów ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

21 kwietnia 2022 roku na ręce prezesa Zarządu OO w Warszawie SKwP Jerzego Konieckiego oraz skarbnika Zarządu OO w Warszawie SKwP Andrzeja Skórzewskiego przyrzeczenia złożyli świeżo upieczeni dyplomowani księgowi. Odbierając przyrzeczenia prezes Jerzy Koniecki gratulował zaangażowania jakiego wymagało zdobycie tego tytułu, jednocześnie przypominając o obowiązkach jakie spoczywają na jego posiadaczach i roli jaką powinni pełnić w środowisku.

Zdając sobie sprawę ze spoczywającej na nich odpowiedzialności, odbierając certyfikaty nowi dyplomowani księgowi zobowiązali się do systematycznego doszkalania, a także postępowania zgodnie z etyką zawodu księgowego. Składający przyrzeczenia zgodnie przyznali, że uzyskanie certyfikatów nie było łatwe, trzeba się było wszak zmierzyć z trudnym egzaminem, któremu, jak podkreślali, podołali dzięki wiedzy zdobytej podczas kursów przygotowujących. Wiedzy, którą już wykorzystują w swojej codziennej pracy zawodowej.

Tego dnia powiększyły się również szeregi certyfikowanych specjalistów ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Cieszy każdy kolejny wydany certyfikat, stanowiący zarówno potwierdzenie, że legitymizująca się nim osoba posiada doświadczenie, wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie zaawansowania, a także chęć do stałego podnoszenia i aktualizowania swojej wiedzy. Świeżo upieczonym dyplomowanym księgowym oraz specjalistom ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej drodze zawodowej!

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119