Nauczycieli przedmiotów zawodowych w obrębie zawodów technik ekonomista, technik rachunkowości i innych powiązanych przedmiotów, a także dyrektorów szkół kształcących w zawodach ekonomicznych zapraszamy wraz z Oddziałem Okręgowym w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na konferencję online pod hasłem: "Księgowy doradcą biznesu - nowe wyzwania stojące przed księgowymi" zaplanowaną na 30 marca 2022 roku w godzinach 9:30–14:15.

Głównym celem konferencji jest przybliżenie nowych trendów występujących w obszarze zawodów związanych z rachunkowością i podatkami. To także możliwość współpracy, wymiany doświadczeń między nauczycielami ze szkół kształcących w zawodach technik rachunkowości i technik ekonomista a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce skupiającym w swoich szeregach księgowych. Cele wydarzenia są spójne z priorytetami Ministra Edukacji i Nauki dotyczącymi podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez zaangażowanie zarówno nauczycieli, pracodawców, jak i organizacji pozarządowych w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia w niej udziału do dnia 20 marca br. mailowo pod adresem: konferencja@skp-ow.com.pl

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119