• Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński oraz przedstawiciele zarządu Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) podpisali umowę o współpracy między obiema instytucjami.
  • Porozumienie stanowi podstawę dla jeszcze silniejszej współpracy ekspertów MF ze środowiskiem księgowych.

W uroczystości udział wzięli minister Tadeusz Kościński, wiceminister finansów Jan Sarnowski, prezes zarządu SKwP Jerzy Koniecki i sekretarz zarządu SKwP Leszek Lewandowicz.

Zacieśniamy współpracę

Dobra współpraca między Ministerstwem Finansów i instytucjami branżowymi to ważny element polityki otwartości resortu na dialog i klienta.

- Jesteśmy otwarci na konstruktywne dyskusje, a dzisiejsza uroczystość jest tego dowodem. Głosy płynące od środowiska profesjonalistów, jakim jest Stowarzyszenie Księgowych, są dla nas szczególnie cenne, bo tam, od strony praktycznej, wcielane są w życie proponowane przez resort finansów zmiany w prawie - mówił minister Tadeusz Kościński.

Czego dotyczy umowa

Umowa otworzy drogę do realizacji nowych, wspólnych projektów. Współpraca będzie polegać m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących przepisów i praktyki stosowania prawa podatkowego oraz rachunkowości. Przygotowywane będą także wspólne materiały informacyjne o rozliczeniach podatkowych oraz w zakresie rachunkowości.

Organizacje branżowe zawsze były dla nas ważnym partnerem. Bliska współpraca resortu finansów ze środowiskiem księgowych jest kluczowym warunkiem zapewnienia przedsiębiorcom bezpieczeństwa stosowania prawa i poprawy jego jakości. Podpisanie tej umowy to ukoronowanie wcześniejszych wspólnych działań i szansa na kolejne inspirujące projekty. Wierzę, że dziś otwiera się nowy rozdział naszych wspólnych relacji

– podkreślił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Umowa została zawarta na trzy lata.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119