Przy Oddziale Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce działa 5 klubów:
- Klub Biegłych Rewidentów
- Klub Biegłych Sądowych
- Klub Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
- Klub nauczycieli przedmiotów ekonomicznych
- Klub Seniora
zrzeszających ludzi dzielących wspólne zainteresowania zawodowe, inwestujących w swój rozwój i stale pogłębiających swoją wiedzę, chcących nawiązać nowe, ciekawe znajomości w swoim środowisku.

Obok funkcjonujących już od wielu lat Klubów powstał w naszym Oddziale zupełnie nowy – Klub kadrowo-płacowy. Celem działalności Klubu jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia kadr i naliczania wynagrodzeń, organizowanie spotkań, podczas których członkowie Klubu dyskutować będą na bieżące tematy z zakresu kadr i płac, a także współpraca z Zarządem Głównym SKwP w zakresie opiniowania aktów prawnych związanych z prawem pracy oraz naliczaniem wynagrodzeń.

Uchwałą nr 107/2024 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP powołano Prezydium Klubu kadrowo-płacowego na kadencję 2024 – 2027 w składzie:
- Beata Tomaszewska – przewodnicząca Klubu
- Aldona Salamon – wiceprzewodnicząca Klubu
- Konrad Kamiński – sekretarz Klubu

Warunkiem dołączenia do nowego Klubu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Każdy członek naszego Oddziału może przynależeć do kilku klubów.

Nie jesteś jeszcze członkiem SKwP, a chciałbyś to zmienić? Nic prostszego – wystarczy, że wypełnisz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ opłacisz wpisowe oraz składkę członkowską i już możesz korzystać z benefitów członkostwa w najstarszej i największej organizacji w Polsce zrzeszającej przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.  

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119