Urząd Miasta Ciechanów w trudnej sytuacji jaką wywołała pandemia koronawirusa i choroby COVID-19, chcąc pomóc przedsiębiorcom z terenu miasta Ciechanów w czasie kryzysu, wyszedł z inicjatywą nawiązania współpracy mającej na celu wsparcie merytoryczne w zakresie dostępnych rozwiązań prawnych. Do takiej współpracy zaproszony został Oddział w Ciechanowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Obowiązujące już przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają pomóc firmom w utrzymaniu się na rynku oraz zachowaniu miejsc pracy, nie zawsze są czytelne, często pojawiają się problemy interpretacyjne, które utrudniają przedsiębiorcom czy księgowym właściwe wypełnienie wniosków i ubieganie się np. o dofinansowanie. Stąd zrodziła się inicjatywa uruchomienia wsparcia telefonicznego udzielanego przez specjalistów związanych z Oddziałem w Ciechanowie SKwP.

22 kwietnia 2020 roku odbyła się videokonferencja z udziałem władz miasta oraz przedsiębiorców, w trakcie której ogłoszono inicjatywę, a także szukano dodatkowych sposobów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, którzy wobec wprowadzonych przez rząd ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej borykają się z problemami finansowymi.

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119