Oświadczenie SKwP, 10.01.2022 r.

Emocje stop, zacznijmy dyskusję o tym jak pomóc księgowym uporać się z Polskim Ładem. SKwP jest zawsze po stronie księgowych!

Oświadczamy, że nie byliśmy współorganizatorem webinarium Ministerstwa Finansów 10 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Finansów nie konsultowało z SKwP treści rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r.
w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28).

Klika faktów:

  1. To nie księgowi/ kadrowi ponoszą winę za chaos związany z wdrożeniem tzw. Polskiego Ładu.
  2. Księgowi/ kadrowi nie popełnili błędów w naliczaniu wynagrodzeń, postępując zgodnie z literą prawa.
  3. Gdyby postępowanie księgowych/ kadrowych było błędne lub interpretacja niepoprawna to rozporządzenie wydane 7.01.2022 byłoby zbędne.
  4. Rozporządzenie z 7.01.2022 nie rozwiązuje sprawy, ale generuje nowe problemy.

Wyjaśnienie

Tzw. Polski Ład sprawił, że każdy dzień 2022 r. jest dla księgowych pełen emocji. Te emocje nie pomagają w codziennej pracy i nie służą konstruktywnej dyskusji. Bez wątpienia Polski Ład mnoży obowiązki księgowych. Stopień zagmatwania wielu rozwiązań sprawia, że tylko regulator jest w stanie wyjaśnić, co miał na myśli, tworząc dany zapis. Reprezentując interesy księgowych będziemy zwracać się do regulatora z pytaniami i w razie potrzeby organizować wspólne przedsięwzięcia. Korzystając ze wszystkich możliwych sposobów, SKwP będzie dostarczać księgowym informacji w tym trudnym czasie.

Zatrzymajmy na chwilę emocje i wspólnie zastanówmy się jak pomóc księgowym w tej trudnej sytuacji.

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119