VI Wyjazdowa Konferencja Koła Członkowskiego Spółek

Zaktualizuj swoją wiedzę, zdobądź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, nawiąż nowe znajomości w środowisku, zrelaksuj się i odpocznij chwilę od codziennych obowiązków. Zapraszamy Cię na wyjątkowe wydarzenie – konferencję wyjazdową spółek!

Konferencja wyjazdowa spółek to:

 • potężna dawka wiedzy przekazana przez ekspertów w swoich dziedzinach prostym i zrozumiałym językiem – dzięki temu będziesz na bieżąco ze zmianami w przepisach
 • wsparcie w codziennej pracy – nasi prelegenci chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i podpowiedzą jak w praktyce wykorzystać zdobytą na konferencji wiedzę
 • integracja i wymiana doświadczeń z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się tymi samymi zagadnieniami co Ty
 •  szansa na nawiązanie nowych znajomości zawodowych
 • chwila relaksu i okazja do zadbania nie tylko o swój umysł, ale także ciało – uczestnicy konferencji otrzymają 15% rabat na zabiegi SPA oferowane przez hotel, m.in. masaże, zabiegi na twarz i ciało, odprężające rytuały i kąpiele

 

Konferencja odbędzie się w dniach 29 lutego – 3 marca 2024 roku
w
Hotelu Sobienie Królewskie położonym w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, zaledwie 35 km od Warszawy.

 

Przez gąszcz zmian w przepisach przeprowadzą Cię eksperci w swoich dziedzinach od lat związani z Oddziałem Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce:

 • Agnieszka Gajewska – biegły rewident,
 • Ewa Komorowska – biegły rewident,
 • Marta Kostrzewa – biegły rewident,
 • Katarzyna Tomala – doradca podatkowy.

 

Szczegółowy program konferencji:

Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia

 1. Ustalenie prawa do stawki 9% CIT za 2023 r.:
  • problem prawidłowej identyfikacji przychodów podatkowych do oceny spełnienia warunków stosowania stawki,
  • uwaga na faktoring wierzytelności,
  • uwaga na wyłączenia z prawa do stawki 9% (przekształcenia, podziały i aporty),
  • pułapki i najczęściej popełniane błędy.
 2. Korekta przychodów i kosztów podatkowych:
  • moment korekty,
  • szczególne zasady korekty cen transferowych w kontekście zmian przepisów w 2022 r.,
  • różnice między podejściem rachunkowym i podatkowym.
 3. Koszty pośrednie i bezpośrednie jako koszty podatkowe:
  • ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia,
  • różnice między ujęciem księgowym i podatkowym.
 4. Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu składek ZUS płatnika:
  • skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.,
  • ujęcie składek od wynagrodzeń należnych jeszcze za 2022 r., czyli kiedy w kosztach podatkowych 2023 r. rozliczymy składki z 14 list płac?
  • korekta kosztów z tytułu składek zapłaconych po terminie.
 5. Koszty finansowania dłużnego – stosowania art. 15c CIT:
  1. sposób ustalenia limitu,
  2. metodyka ustalenia kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych,
  3. praktyczne skutki nowelizacji z 2022 r.
 6. Rozliczenie kosztów usług niematerialnych wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach, czyli przepisy przejściowe w zakresie likwidacji art. 15e CIT.
 7. Koszty podatkowe z tytułu finansowanie wewnętrznego czyli dopłaty wnoszone przez wspólników lub zyski zatrzymane jako podstawa ustalenia kosztów podatkowych.
 8. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe.
 9. Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym:
  • obowiązki i prawa podatników,
  • odwrócenie ulgi z poprzednich lat – praktyczne przykłady,
  • ulga na złe długi czy zaliczanie wierzytelności do kosztów podatkowych – kryteria wyboru danego rozwiązania.
 10. Wypłata dywidendy w kontekście zmian w podatku u źródła wprowadzonych w 2022 r. i 2023 r.:
  • kiedy należy zatrzymać podatek do zwrotu?
  • zasady stosowania możliwych uproszczeń.
 11. Spółka komandytowa jako płatnik podatku od wypłaconego zysku:
  1. odliczenie CIT spółki od podatku wspólnika,
  2. zwolnienie u komandytariusza,
  3. rozliczenie zaliczek pobranych na dywidendę w trakcie roku podatkowego – praktyczne przykłady i problemy.
 12. Opodatkowanie przerzuconych dochodów:
  • zasady ustalenia podatku,
  • wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów o przerzuconych dochodach.
 13. Obowiązki „dużych” podatników.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Rachunkowość

 1. Nowości i zmiany rachunkowości w prawie bilansowym:
  • rekomendacje KSR,
  • wprowadzenie nowych KSR.
 2. Zmiany prawa handlowego i ich wpływ na prawo bilansowe.
 3. Zmiany przepisów i ich wpływ na obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 4. Kierunek planowanych zmian przepisów prawa bilansowego i podatkowych w latach 2023-2025 (JPK, KSeF).
 5. Zasady sporządzania e-sprawozdań finansowych – wybrane zagadnienia:
  • techniczne problemy podpisów elektronicznych i publikacji e-SF,
  • przykładowe struktury,
  • uproszczenia sprawozdawczości finansowej,
  • uproszczenia zasad rachunkowości,
  • inwentaryzacja roczna,
  • zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu – wybrane zagadnienia,
  • przychody i koszty, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji na przełomie roku – wybrane zagadnienia,
  • spójność informacji i ujawnień w Informacji Dodatkowej i Objaśnieniach.
 6. Obowiązki osób sporządzających sprawozdanie finansowe i kierownika jednostki:
  • zmiany w zakresie możliwości podpisania e-SF.
 7. Zatwierdzanie, ogłaszanie sprawozdań finansowych.
 8. Badanie, a zatwierdzanie, ogłaszanie sprawozdań finansowych.
 9. Najczęściej występujące nieprawidłowości w rocznych e-SF.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Szczegółowe informacje o cenie i warunkach uczestnictwa w konferencji dostępne są
na
PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ w zakładce KONFERENCJE.

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119