Komitet Standardów Rachunkowości prowadzi prace, dotyczące krajowego standardu rachunkowości w sprawie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), uznawania, ujmowania, wyceny i prezentacji informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Opracowana została krótka ankieta, aby poznać opinie (poglądy, zdania, stanowiska) osób zaangażowanych zawodowo w stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości na temat rozumienia tych przepisów i ich stosowania w obszarze WNiP. Zdanie środowiska księgowych, w tym także biegłych rewidentów, jest bardzo ważne. Poznanie ich opinii może przyczynić się do właściwego ukierunkowania prac Komitetu nad kwestiami, związanymi z uznawaniem, ujmowaniem i początkową wyceną WNiP.

Ankieta zawiera kilka pytań na temat:

  • rozumienia definicji ustawowej WNIP,
  • zakresu WNIP,
  • możliwości posiłkowania się MSSF w rozstrzyganiu spraw o WNiP.

Przedstawiono w niej także 11 przypadków sytuacyjnych, dotyczących niektórych nakładów ponoszonych przez jednostkę, a które mogłyby (lub nie) być uznane za nakłady spełniające ustawowe warunki ich zaliczania do WNiP. Przypadki odnoszą się do:

  • znaków towarowych,
  • nakładów na system wspierania zarządzania jednostką,
  • prac badawczo-rozwojowych.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 20 min. Znajduje się pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1dxcDA43T81WCSeHDvYpIgjhOFj9S765unWfO14ayqJc

Zapraszamy do jej wypełnienia!

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119