XXIV Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wybrał nowe władze Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP na kadencję 2023 - 2026.

Zarząd Oddziału:
- Katarzyna Tomala - prezes zarządu
- Aneta Lech - wiceprezes zarządu ds. organizacji (*)
- Katarzyna Zasiewska - wiceprezes zarządu ds. szkolenia
- Elżbieta Młynarska-Wełpa - sekretarz zarządu
- Małgorzata Mazurkiewicz - skarbnik zarządu
- Agnieszka Gajewska - członek zarządu
- Magdalena Giedrojć-Juraha - członek zarządu
- Jadwiga Godlewska - członek zarządu
- Ewa Komorowska - członek zarządu
- Jerzy Koniecki - członek zarządu
- Irena Krupińska - członek zarządu
- Emilia Machnacka - członek zarządu
- Leszek Marciniuk - członek zarządu
- Andrzej Tyburski - członek zarządu
(*) W dniu 22 maja 2023 roku Pani Aneta Lech złożyła rezygnację. Wiceprezesem ds. organizacji w dniu 15 czerwca 2023 r. została wybrana Pani Małgorzata Pyrc.

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
- Henryka Makowska - przewodniczący
- Wanda Wojas - zastępca przewodniczącego
- Teresa Fołta - członek
- Agata Matyjasek - członek
- Renata Mościcka - członek
- Wiesława Nahorniak - członek
- Maria Rasińska - członek

Okręgowy Sąd Koleżeński:
- Maria Marek - przewodniczący
- Marcin Świerżewski - zastępca przewodniczącego
- Sebastian Chochół - członek
- Piotr Głogowski - członek
- Jacek Kędziora - członek
- Krystyna Raczyńska-Styczek - członek
- Grzegorz Tomala - członek

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119